Søker arkitekt datasenter

Søker arkitekt som vil ha et overordnet ansvar for hele løsningen bestående av datarom(sentrale og lokale) og etablering av plattform- og infrastrukturtjenester. Dette inkluderer valg av ulike skyløsninger i ft behov og sikkerhetskrav. Oppgaver/leveranser: Faglig ansvarlig i prosjektet for det totale løsningsdesignet for Datasenter Bidra med innsikt i beste praksis for høytilgjengelige, georedundante infrastrukturer Oppfølging og…

Søker konsulent for applikasjonsdrift

For en av våre kunder søker vi konsulent som skal jobbe med applikasjonsdrift. Krav til ressurs: God kjennskap til Applikasjonsdrift Skal bistå nytt sak/arkivsystem, som installeres i disse dager og produksjons-settes siste halvår 2019. Bistå med applikasjonsdrift (og annet teknisk arbeid). Bred kompetanse på Microsoft-teknologi ønskes. Oppstart: Asap Varighet: Ut året, med muligheter for forlengelse…

Søker Forretningsarkitekt/Virksomhetsarkitekt

For en av våre kunder søker vi en konsulent som skal ivareta rollen som forretningsarkitekt/ virksomhetsarkitekt. Ønskede kvalifikasjoner: Erfaring med å arbeide i skjæringspunktet mellom forretning, teknologi og virksomhetsarkitektur God erfaring med strukturering og modellering av forretningsarkitektur, tjenestearkitektur og informasjonsarkitektur God kjennskap til modellering vha. verdistrømmer og kapabiliteter (ref. TOGAF 9.2/BIZBOK) God på innsiktsinnsamling, analyse…

Søker teknisk prosjektleder – Oracle infrastruktur

For en av våre kunder søker vi en teknisk prosjektleder for standardisering og etablering av Oracle plattform infrastruktur. Oppgaver/leveranser: Teknisk prosjektleder og prosessdriver Etablere og konsolidere dagens Oracle plattform basert på Oracle OFA anbefalinger – felles Oracle Standard hos kunden. Standardisere og automatisere Oracle DB leveransene Migrere alle utdaterte Oracle DB instanser til ny supportert…

Søker infrastruktur-driftskonsulent

For stor internasjonal aktør søker vi en infrastruktur-driftskonsulent. Søker profil med følgende kompetanse: UNIX/Linux/Windows basic skills and good general IT literacy Basic network principles Experience with any application administration Good communication skills English: Advanced level Ett pluss med kjennskap til: Any IBM/non-IBM application knowledge and experience – for eksempel: ITM6, Nagios, ITCAM, BigFix, Netcool/Omnibus, Apache…

Vi søker nye talenter innen Java

Er du nyutdannet, eller er såpass fersk i arbeidslivet at du ikke har bygget en lang portefølje enda? Vi i Cruit vil ha deg som rett og slett er har en brennende passion for programmering, og som elsker å kode. Har du ambisjoner, men er for fersk i gamet til å konkurrere med senior-utviklere, vil…

Søker tester med utvikler kompetanse

For en av våre kunder, søker vi en tester med utvikler kompetanse. Konsulenten vil jobbe tett med testleder og utviklere. Bakgrunn som utvikler og/eller erfaring med drift/devops er en stor fordel.   Oppgaver: Skrive automatiserte tester i javascript , ruby, swift eller java/kotlin Gjennomføre integrasjonstester og ende-til-endetesting av systemet Gjennomføre frontendtesting med Selenium web driver…