Søker Javautvikler for langvarig oppdrag

For en av våre kunder søker vi en Javautvikler. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav til ressurs: Erfaring med integrasjonsarbeid basert på Fuse Erfaring med oppsett av sikker utveksling av data Erfaring med DevOps og GitLab (automatisk bygg og deploy) Erfaring med utvikling av system for behandling av tidsserieinformasjon Oppstart: 01.01.2019 varighet: 2 år,…

Vi søker BI utvikler – SSIS

For vår kunde som er en av de ledende ekspertene innenfor helhetlig virksomhetsstyring, med stor kunnskap innen Business Analytics, trenger vi BI utviklere som har bred erfaring med Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS). Oppstart: ASAP Varighet: 6 mnd ++ Lokasjon: Oslo Stillingsprosent: 100 Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.

Søker konsulent innen Informatica/SAS/SQL/DWH

Vi søker en ressurs hos en kunde i Oslo for oppdrag med oppstart asap – varighet frem til 31.03.2019. Kompetanseønsker: Forvaltning av Informatica-produkter (PowerCenter, EDC, Axon) Forvaltning av SAS-løsninger Netezza MS SQL/SSIS DBA-erfaring Erfaring med SCRUM Erfaring fra datavarehusprosjekter God kompetanse på SQL og relasjonsdatabaser Gode dokumentasjonsegnskaper

Søker løsningsarkitekt – Office 365

For en av våre kunder søker vi en løsningsarkitekt for å innføre Office 365 for alle ansatte og innleide for å oppnå sikkerhet, mobilitet og samhandling. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Kunden stiller følgende krav: Dyptgående kjennskap til Office 365, både fra forretningssiden og teknisk side. Evne til å konseptualisere, visualisere og dokumentere riktig…

Søker Lærer til å undervise Frontend-utvikling ved Fagskole

Vi søker pedagogiske Frontend-utviklere til undervisningsoppdrag for en av våre kunder neste skolesemester. Læreren skal tilpasse undervisning og fungere som veileder for studentene. Undervisningsopplegget er planlagt. Studentene har forkunnskaper ettersom de har gjennomført første studieår av sin utdanning. Lærer skal undervise i følgende emner: Arbeidsflyt: Videreutvikle kompetanse i arbeidsflyt, automatisering og effektivisering av både arbeidsprosess…

Søker informasjonsarkitekt

Vår kunde skal forbedre sitt digitale fundament ved å strukturere og sikre at man etterlater en varig forbedring av infrastruktur for datainnsamling- og distribusjon, dataforvaltning og informasjonsarkitektur. Arbeidsoppgaver/leveranser Jobbe videre med prinsipper for å etablere en helhetlig informasjonsarkitektur Bistå med å videreutvikle en dataforvaltning styringsmodell Videreutvikle og forbedre prinsipper for god informasjonsstyring Videreutvikle kundens informasjonskart…

Søker Senior prosjektleder med Microsoft Dynamics CRM kompetanse

For en av våre kunder, søker vi en teknisk prosjektleder. Krav: Solid kompetanse innen Microsoft Dynamics CRM Erfaring innenfor prosjektledelse (helst sertifisert i en prosjektmetodikk) Oppgaver: Inneha rollen som teknisk prosjektleder i utrullingsprosessen av ny kontakt- og arrangementsløsning for de ansatte. Bistå i gjennomføringen av utrullingsprosjektet, strategisk planlegging av utrullingen, teknisk oppsett, opplæring og brukerstøtte…

Søker Produkteier(Scrum Product Owner)

For en av våre kunder søker vi en produkteier som vil ha en sentral rolle i planlegging og prioritering av utviklingsleveranser for kundens team. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Arbeidsoppgaver: Dialog og avklaringer med interessenter, behov- /kravstillere og bestillere av utviklingsleveransene Sørge for at behov og krav for utvikling av tjenester dokumenteres i Product…

Management for hire – IT & Finansdirektør for offentlig etat

For vår kunde, en offentlig etat, så søker vi etter en IT/Finans-direktør. Ønsket bakgrunn Erfaring fra liknende stillinger (ikke nødvendigvis fra det offentlige) Trygg på det teknologiske perspektivet Erfaring med både IT- og økonomiområdet Type arbeidsoppgaver Bidra til å utarbeide en digitaliseringsstrategi Strukturere opp en større IT-organisasjon Bidra innenfor governance og compliance Skape trygget i…

Søker konsulent Power BI

For en av våre kunder søker vi konsulent til utvikling og implementering av en dashboardløsning ved hjelp av Power BI. Om rollen og arbeidsoppgaver Konsulenten vil jobbe med dokumentasjon, utvikling, testing og produksjonssetting av en dashboardløsning hos kunden med verktøyet Power BI (DAX), SQL Server og SSAS. Arbeidsoppgaver vil være: Kartlegging og tilrettelegging av datakilder…