Oppdrag innen førstelinje support og brukerstøtte

Visma IT & Communications tilbyr IT-drift og hosting-tjenester til over 330.000 kunder. Vi gjør det mulig for dem å nå sine mål ved å tilby skreddersydde IT-løsninger som er sikre, innovative, forenklede og effektive. Vi er Nordens ledende leverandør av hosting løsninger. Oppgaver Delta i brukerstøtte, helpdesk og support, som inkluderer: Feilsøking, både hardware og…

Søker konsulent – Nettverk og CCNP

For en av våre kunder søker vi en konsulent mot nettverk og CCNP. Krav: Være på CCNP nivå Skal i perioder utføre rutinejobber Ikke redd for å ta tak i teknologier eller løsninger ressursen ikke kjenner godt fra før, ettersom kunden har flere av disse Kjent med både driftsprosesser og prosjekt Må være ryddige og…

Vi søker Applikasjonsutvikler

For en av våre kunder søker vi en Applikasjonsutvikler for å bistå med utvikling og drift. Hovedoppgaver: Planlegge, designe, utvikle og teste moduler som har uforløst potensial. Videreutvikle og stabilisere gui som muliggjør selvbetjening av systemet. Videreutvikle mal-systemet og regel-systemet for innhold i moduler, i tråd med forretningssiden/markedsapparatets ønsker og behov. Ønskede kvalifikasjoner: Erfaring med…

Søker prosjektleder/rådgiver BI og datavarehus (2 roller)

For en av våre kunder søker vi 2 prosjektledere/rådgivere på BI og datavarehus. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Rolle 1: Jobbe med prosjektledelse og rådgivning av BI og datavarehus Rolle 2: Jobbe med strategisk rådgivning ifm. etablering av kundens nye dataplattform Krav til ressursene: Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og rådgivning i BI- og datavarehusprosjekter…

Søker prosjektleder/rådgiver Big Data

For en av våre kunder søker vi en prosjektleder/rådgiver på Big Data. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav til ressurs: Dokumentert erfaring fra prosjektledelse og rådgivning i BI- og datavarehusprosjekter Inngående kompetanse og erfaring fra BI- og datavarehus- og BigData løsninger I tillegg er det en fordel med forståelse/kunnskap fra kraftbransjen. Oppstart: 01.01.2019 Varighet:…

Søker senior utvikler og informasjonsarkitekt

For en av våre kunder søker vi en senior utvikler og informasjonsarkitekt. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav til ressurs: Betydelig praktisk erfaring med triple stores og/eller grafdatabaser – helst inkludert eventuell støtte for geospatial, reasoning, versjonering, og erfaring med skalerbarhet og ytelse Praktisk erfaring med utbredte APIer (spesielt Java/.Net/Python/JSON) for triple stores og…

Søker Testleder for langvarig oppdrag

For en av våre kunder søker vi en testleder. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav til ressurs: Erfaring med automatisert testing av webapplikasjoner og backend basert på Java Erfaring med testing av data som utveksles i CGMES Erfaring med testing av Siemens PSS®ODMS Kompetanse om nettmodeller Erfaring med test av prognostisering Oppstart: 01.01.2019 Varighet:…