Søker Løsningsarkitekt

For en av kundene våre søker vi en løsningsarkitekt.   Arbeidsoppgaver: Bistå i systemdesignvalg i samarbeid med løsnings-, informasjons- og systemarkitekter. Identifisere relevante patterns og taktikker, og bistå i analytisk dekomponering og forfining av løsningsdesignet etter behov. Bistå løsnings- og systemarkitekter i analyse, valg og praktisk implementasjon av integrasjonstaktikker for programvarekomponenter. Dokumentere løsningsdesignet for ulike formål…

Søker .NET-utvikler med erfaring fra pensjen eller regnskap

Arbeidsoppgaver: Ivareta eksisterende systemløsning for innskuddsbasert tjenestepensjon som i dag er en samling av forskjellige delprogrammer som hovedsakelig er utviklet internt, med ett unntak. Dette består i å: Delta i daglig drift av systemløsningen Identifisere og rette feil som oppstår Dokumentere og årsaksforklare feil som oppstår i løsningen I tillegg er det ønskelig at konsulenten…

Solution/Security architect for design of telco solution

Our customer is looking for an architect for the design of their telco solution. First activities are to create design and specification documentation also called low level design including IP planning. Requirements Strong architecture experience with mobile infrastructure solutions Strong experience with design secure infrastructure solutions Mobile core network Cloud solutions Have (or the ability…

Søker senior prosjektleder

Søker prosjektleder for Legemiddelverket. Prosjektleders oppgaver/ansvarsområder: prosjektledelse ansvar for å utarbeide prosjektenes styringsdokumenter etablere og følge opp prosjektet/programmets planverk ansvar for at det utarbeides konkurransedokumenter ansvar for konkurransegjennomføringen rapportere status og forslag til korrektive tiltak ansvar for prosessene rundt prosjektregnskap, budsjett, fakturering o.l., inkludert økonomiske konsekvenser av endringshåndtering. produksjon av dokumentasjon, analyser, m.v. i henhold…

Søker systemutvikler på .NET

For en av våre kunder søker vi konsulent med spisskompetanse innen kontinuerlig utvikling og integrasjon for å jobbe inn i flere smidige utviklingsteam ift å etablere en effektiv DevOps organisasjon. Krav til kompetanse og erfaring: Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET 4.5 (og nyere) og Visual Studio Spesielt god kompetanse på og erfaring…

Søker Fullstack utvikler for å jobbe i helsesektoren

For vår kunde i helsesektoren søker vi en fullstack utvikler som vil inngå i et utviklingsteam som leverer løsninger for interne og eksterne kunder. Krav: Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET 4.5 (og nyere) og Visual Studio Bred erfaring med ASP.NET og/eller ASP.NET Core Database (MS SQL Server) og gjerne Entity framework Javascript, CSS,…

Søker SCRUM-Master for å jobbe i helsesektoren

For en kunde innen helsesektoren søker vi SCRUM-master. Krav: Dokumentert erfaring og formalkompetanse innen ledelse av Scrum team, samt høy passion for dette fagfeltet Erfaring fra CI/CD på MS plattform Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk. Konsulenten skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon) Ønsket kompetanse: Erfaring fra…

Søker utvikler med erfaring i Siemens Centralsystem / QFree CentralSystemNorge

Vår kunde forespør bistand knyttet til følgende kritisk kompetanse: Siemenss Centralsystem / QFree CentralSystemNorge   Ønsket kompetanse : System og programmeringsmessig funksjoner mht. Siemens sitt Centralsystem System og programmeringsmessig detaljkunnskap, baser og funksjoner om QFree sitt CentralSystemNorge Kravspesifikasjonsarbeidet og de systemtekniske relasjoner til planlagt men terminerte Grindgut prosjektet Støttesystemers endringer og versjoner gjennom siste 10…

Søker konsulent for klientdrift

For en av våre kunder søker vi en konsulent som blant annet har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av klient- og mobilplattformen hos kunden. Arbeidsoppgaver/leveranser Citrix XenApp og Citrix-porteføljen Windows-plattform (driver- og softwarefeilsøking) Group Policy Object (GPO) Skype for Business og Exchange Azure Information Protection / Azure AD Premium/ Microsoft Enterprise Mobility + Security…