For kunde i helsesektoren søker vi en Virksomhetsarkitekt

Kunden ønsker å knytte til seg en virksomhetsarkitekt som skal bistå med følgende oppgaver: Arbeidsoppgaver: Utvikle konsept og design for innføring av en teknisk løsning Utvikle et målbilde for videreutvikling av løsningen Koordinere implementeringen med andre tekniske aktører Være en sparringspartner med helsetjenesten i forbindelse med implementering av funksjonsvurderingsverktøyet Utarbeide en implementeringsstrategi Krav: Relevant teknisk utdannelse…

Søker frontend-utviklere

Søker frontend-utviklere for å inngå i BizDevOps-team. Det vil jobbes smidig med kontinuerlige leveranser på Docker/Kubernetes-rigg. Ønskede kvalifikasjoner: Solid erfaring med JS/CSS3/HTML5 Rammeverk for visualisering av data i webapplikasjoner og dashboard. Kunde- og brukerfokus UX og interaksjonsdesign Forståelse for hendelsesbasert arkitektur Fordel erfaring med: Arbeid mot kollektivtransportbransjen Public cloud-rammeverk (helst AWS) Relevante rammeverk for unit-testing…

Søker arkitekt for statistisk logganalyse

Søker konsulent som vil ha særskilt ansvar for arkitekturen i prosjektet innenfor alle domener; funksjonell, informasjon, applikasjon, integrasjon og informasjonssikkerhet. Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for at arkitekturen i prosjektet understøtter definerte arbeidsprosesser dekket av løsningen, og aktivt bidra med råd og anbefalinger for å sikre en helhetlig arkitektur i løsningen. Bistå prosjektledelsen med utarbeidelse av prosjektets leveranseplan…

Søker driftskonsulent

For en av våre kunder søker vi en driftskonsulent  som skal inngå som del av bemanningen på kundens IT Operasjonssentral. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Krav: Erfaring fra arbeid med ITIL-prosesser (sertifisering en fordel) Erfaring fra drift av servere og nettverk Automatisering av manuelle oppgaver Databasekunnskap – SQL Kjennskap/erfaring med overvåkningsløsninger og logganalyseverktøy Oppstart:…

Søker applikasjonsutvikler

Hovedoppgaver: Planlegge, designe, utvikle og teste moduler i kundens nye fagsystem Videreutvikle og stabilisere front end / SPA Integrasjon mot andre systemer innenfor og utenfor kunden Bidra til avklaringer i dialog med informasjonsarkitekt og kundens arkitektur-team Krav: Erfaring med applikasjonsutvikling frontend/backend Erfaring med og forståelse for kollektivtrafikk og/eller asset management Erfaring med Single Page Applications…

Søker prosjektledere for mindre prosjekter/leveranser innen helsesektoren

Prosjektlederne skal: Planlegge og gjennomføre prosjekt iht. kundens prosjektmetodikk og leveranseprosess Forsterke leveranseevnen til respektive avdelingene Ha ansvar for gjennomføring og rapportering for prosjekt eller protefølje av leveranser/mindre prosjekter i samarbeid med kundens egne fagressurser Ferdigstille og overlevere mindre prosjekter og tilhørende restanser til linja Prosjektlederne må: Ha minst 3 års erfaring som prosjektleder Ha…

Søker prosjektleder innen samferdsel

For en av våre kunder søker vi en prosjektleder innen samferdsel. Prosjektleders oppgaver / ansvarsområder: Erfaring med kvalitetssikringsprosesser på datainnhold i IKT-systemer Kunnskap om arbeidsprosesser innen område kunde og trafikk Kunnskap om IKT-systemer innen samferdsel som understøtter bedriftens arbeidsprosesser Kunnskap om prosesskartlegging og utarbeidelse av nye arbeidsprosesser Prosjektledererfaring Evne til å kjøre gode prosesser, fasiliteter…

Søker Java/web-utviklere, både frontend og backend

Søker utviklere for å inngå i teamet som har totalansvar for systemet fra tidlig analyse til produksjonssetting. Utviklerne vil jobbe på samtlige lag i applikasjonen og i alle faser fra analyse, dokumentasjon av krav, design av gode brukergrensesnitt, arkitektur- og designvurderinger, programmering/test og utrulling til produksjon. Kjerneoppgaver: Kravanalyse i samarbeid med forretningssiden Teknisk analyse Utvikling…

Søker konsulent med IBM Datapower kompetanse

For en av våre kunder søker vi en konsulent som har erfaring med IBM Datapower. Profilen må ha erfaring som konsulent og kunne vise til prosjekter rundt IBM Datapower. Oppstart: Asap Varighet: Langvarig Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Osloområdet Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Søker Løsningsarkitekt

For en av kundene våre søker vi en løsningsarkitekt.   Arbeidsoppgaver: Bistå i systemdesignvalg i samarbeid med løsnings-, informasjons- og systemarkitekter. Identifisere relevante patterns og taktikker, og bistå i analytisk dekomponering og forfining av løsningsdesignet etter behov. Bistå løsnings- og systemarkitekter i analyse, valg og praktisk implementasjon av integrasjonstaktikker for programvarekomponenter. Dokumentere løsningsdesignet for ulike formål…