Vi søker etter prosjektledere for offentlig kunde

Vi søker etter to prosjektledere som i hovedsak skal jobbe med å koordinere arbeid som involverer både intern organisasjon og ressurser, andre leverandører samt samarbeidspartnere. Arbeidsoppgaver: Ivareta prosjekter, sørge for fremdrift og struktur, sikre godt tverrfaglig samarbeid og god kvalitet i prosjektene, koordinere ressurser samt holde dialog med deltakere og sluttbrukere. Analyse av markedet Utarbeidelse…

Searching Chief Architect for long-term assignment

For one of our customer we are looking for a Chief Architect. Main respoinsibilities: Describe the future Nordics business, application and information architecture and secure stakeholder buy-in Build roadmaps from current to future landscapes at sufficient detail to support program scheduling and business case development Profile: Architecture professional with 10+ years’ experience from the fields…

Søker etter nettverksressurs

For en av kundene våre søker vi en konsulent til innleie for 3-6 mnd. oppdrag. Vi ser etter følgende kompetanse: CCNP-nivå Cisco, men gjerne litt bredere Kompetanse innen trådløst/brannmur Oppstart: Snarest Varighet: 3-6 mnd. Lokasjon: Oslo Stillingsprosent: 50 Pris: Makspris for konsulent 900kr/t.   Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.

Søker Microsoft klientressurs – SCCM

For en av våre kunder her i Oslo søker vi en klientressurs. Krav: God erfaring og kjennskap til Windows 10 SCCM / Altiris Oppgaver: Driftsoppgaver Support Mindre prosjekter Oppstart: Asap Varighet: 31.06.2019 Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Søker konsulent – Infrastruktur; utvikling og driftsstøtte Citrix

For stor offentlig kunde søker vi en ressurs som skal styrke plattformgruppen bredt med drift og utvikling av Citrixløsningen, bistå med serverdrift i Windowsmiljøet, samt delta i diskusjoner rundt løsninger og problemstillinger. Må kunne sikkerhetsklareres. Krav til kompetanse: Evne til å raskt sette seg inn i problemstillinger og løsningsdesign. Erfaring fra feilsøking og problemløsning i server-…

Søker konsulent med kompetanse på Trend

For en av våre kunder søker vi en konsulent med erfaring fra følgende: Trend InterScan Messaging Security ScanMail for Microsoft Exchange Oppstart: Asap Varighet: 3-6 mnd + Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Søker funksjonell arkitekt med erfaring fra helsesektoren

Krav til kompetanse og erfaring: Minimum 5 års erfaring som funksjonell arkitekt med dokumentert gjennomføringsevne Relevant utdannelse innen økonomi og regnskap fra universitet eller høyskole Erfaring fra arbeid med smidig utviklingsmetodikk Erfaring med etablering og gjennomføring av migrasjonsstrategier for IT-løsninger Erfaring fra større prosjekter med utveksling av data mellom statlige etater Erfaring fra arbeid med…

Søker driftskonsulent

For en av våre kunder søker vi en driftskonsulent for kundens Operasjonssentral. Oppgaver: Håndtering av incidents og requester Håndtere tekniske henvendelser Bistå i feilanalyse og tilstandsovervåkning Sette opp overvåkning, dashboard og rapporter Kommunisere med både samarbeidspartnere og leverandører Krav: Minst 3 år høyere utdanning innen IT Minst 3 år relevant arbeidserfaring Erfaring fra arbeid med…

Søker tjenestedesigner innen samferdselssektoren

For en av våre kunder, og deres prosjekt, søker vi én tjenestedesigner for å inngå i tverrfaglig team som skal designe og teste ut nye løsninger for smartere mobilitet for innbyggerne i Oslo. Tjenestedesigneren må trives i skjæringspunktet mellom brukersentrert design og ny teknologi. Ønskede kvalifikasjoner: Flere års erfaring som tjenestedesigner Kan smidig designmetodikk/design thinking…

Vi søker vi konsulenttjenester for prosjektledere i Helsedirektoratet

For Helsedirektoratet søker vi en konsulent som skal jobbe tett med prosjektlederne i det daglige arbeidet med en støtterolle. Arbeidsoppgaver: Støtte prosjektlederne med prosjektstyringsverktøy, risikoanalyser, rapportering, fremdriftsoppfølging, arkivering, innsamling av data etc. Ansvar for det praktiske rundt eksterne møter og samlinger, inkl. planlegging, gjennomføring, oppsummering etc. Krav: Relevant utdanning på mastergradsnivå. Antall års erfaring etter…