Søker tjenesteeier for oppdrag i Drammen

For en av våre kunder søker vi en tjenesteeier som vil ha ansvar for å styre og utvikle helheten i kundens tjenester til kommunene, markedsaktørene og samarbeidspartnerne. Arbeidsoppgaver (70%): Være tjenesteeier for de digitale produktene Utvikle målbilde for tjenesteområdet og etablere en plan på kort og lang sikt Se mulighetene teknologi gir for utvikling av…

Søker delprosjektleder til helsesektoren

Ansvarsområde: Å lede delprosjektet i gjennomføringsfasen, herunder utarbeidelse av planer og detaljerte beskrivelser av arbeidspakker og leveranser, og å bidra til gjennomføring. Delprosjektleder rapporterer til hovedprosjektleder. Hovedoppgaver: Administrere delprosjektet, herunder planlegging og gjennomføring av arbeidssamlinger. Utarbeide underlag for anskaffelse og eventuelt påfølgende utvikling og/eller anskaffelse av samhandlingsløsningen ePat. Sørge for et godt samarbeid med arkitekter…

Søker prosjektleder for å jobbe i helsesektoren

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en delprosjektleder som skal utøve den daglige ledelse og styring av prosjekt, og rapportere til hovedprosjektleder. Arbeidsoppgaver: Konseptutredning, planlegge, gjennomføre, overlevere og avslutte delprosjekt Håndtere prosjektets organisering, kompetanse og kapasitet Ivareta prosjektet i hele dets levetid, fra oppstart til ferdigstillelse Ha dialog med representanter fra helseforetakene,…

Søker virksomhetsarkitekt for etablering og forvaltning av offentlig sektors IT-arkitektur

For en av våre kunder i offentlig sektor søker vi en dyktig virksomhetsarkitekter. Generell beskrivelse av oppdraget: Formålet med anskaffelsen er å få konsulentbistand i arbeidet med å etablere referansearkitektur innen informasjonsutveksling herunder eOppslag. Arkitekturen skal sikre‏‏‎‎‎‎‎‬‏‏‎‏‏‪‪‪‏‏‬‏ at forvaltningen fremstår helhetlig overfor sine brukere og løser sine oppgaver på en effektiv og sammenhengende måte. Konsulenten…

Søker Senior .NET- og webutviklere

For en stor offentlig kunde søker vi etter dyktige .NET/web-utviklere. Arbeidsoppgaver: Jobbe i team som har totalansvar fra kravanalyse til produksjonssetting, samt håndtering av drift- og vedlikeholdsmessige problemer. Utviklerne må kunne jobbe på samtlige lag i en applikasjon og i alle faser fra analyse, dokumentasjon av krav, design av gode brukergrensesnitt, arkitektur- og designvurderinger, programmering/test,…

Søker Frontend utviklere for offentlig kunde i Oslo

Arbeidsoppgaver: Bygge webapp Dokumentere løsning Bistå i valg av teknologi Ha fokus på designprinsipper Kommunisere utfordringer og føre fram til avklaringer for løsninger sammen med resten av teamene Ønskede kvalifikasjoner: Høyere relevant utdannelse Erfaring med moderne frontend rammeverk (f.eks. React) Erfaring med Server-side javascript Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2 Teknologier: Utvikling…

Søker seniorkonsulent – ISOP – GDPR

For en av våre kunder innen helsesektoren søker vi en ISOP – GDPR senior konsulent som vil være ansvarlig for gjennomføring av leveransen. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Ønsket kompetanse: Ressursen bør ha tilstrekkelig seniorkompetanse til å se bredden innen personvernlovgivningen og operativ erfaring med informasjonssikkerhet og GDPR-implementeringsprosjekter Bør ha erfaring med forvaltning av protokoll…

Søker backendutvikler – Java & AWS

Utvikleren vil inngå i et nyopprettet BizDevOps-team. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Ønskede kvalifikasjoner: Erfaring med utvikling i Java og GIT Erfaring med komplekse applikasjonsintegrasjoner og API utvikling Microservices Event sourcing / Hendelsesbasert arkitektur Streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams Public cloud teknologier, særlig AWS Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:…

Søker datavarehus-utviklere for oppdrag i Trondheim

For kunde i helsesektoren søker vi ressurser for å inngå i datavarehusteam. Krav: Inngående kjennskap til SQL, PowerBI og SSIS Erfaring med Visual Studio og TFS Erfaring med utvikling av datavarehusløsninger Ønsket erfaring: Erfaring fra arbeid med sensitive data og strenge krav til personvern og informasjonssikring Erfaring med helsedata Oppstart: Senest 01.02.19 Varighet: 1 år, opsjon 1…