Vi søker grafisk designer for kunde i helsesektoren

For en av kundene våre i helsesektoren søker vi konsulent bistand i form av en grafisk designer til å jobbe som programstøtte for kommunikasjon og opplæring. Programmets løsning har behov for programstøtte knyttet til utarbeidelse av opplærings- og informasjonsmateriell til bruk under gjennomføring og implementering av programmets prosjekter.   Arbeidsoppgaver: Produsere og oppdatere grafiske profiler…

Søker prosjektleder for statlig aktør – langvarig oppdrag

For stor statlig aktør søker vi bistand til kundens prosjektledelse av kundens utviklingsprosjekt, hvor det skal utvikles nye IKT-løsninger for blant annet forvaltning. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Konsulenten må ha: Kompetanse med ledelse og operativt arbeid med kravspesifisering, samt ledelse av utviklingsprosjekter med bruk av statens standardavtaler for utvikling og basert på smidige…

Søker senior konsulent for oppdrag innen ISOP (Informasjonssikkerhet, tilgangsstyring og personvern)

For kunde i helsesektoren søker vi en senior konsulent for gjennomføringen av leveransen «Revisjon av internkontroll knyttet til personvern og forslag til tiltak». Arbeidsoppgaver: Oppdatering og revisjon av internkontroll knyttet til personvern, og forslag til tiltaksplan, inkludert gjennomgang av kontrollmiljø, risikovurderinger, styrende dokumenter og nøkkelkontroller, informasjon/kommunikasjon/opplæringsbehov og rutiner for oppfølging/overvåking av personvern. Forslag til prioritert…

Søker senior prosjektleder innen helsesektoren

For en av våre kunder søker vi en senior prosjektleder som vil få ansvar for å samordne tjenester som: Implementere CMS Plan / SACM Uplift Forbedret håndtering av sensitive data i saksbehandlingssystemene Bedre støtte for ressursstyring og planlegging Verktøystøtte for Tjenestestyring / Service Portfolio Management Speildatabase for sanntidsrapportering HPSM Etablering av smidige samarbeidsverktøy Mobilklient for…

Søker konsulent med spisskompetanse på applikasjonspakking

For en av våre kunder i Oslo søker vi en konsulent med spisskompetanse på applikasjonspakking. Krav til konsulent: Karlegging og dokumentasjon Pakking/automatisering, tilgjengeliggjøring og utrulling av applikasjoner til Windows klient og Citrix XenApp Bruk av verktøy som Microsoft App-V, scripting og Powershell Minimum 2-3 års erfaring innenfor området Oppstart: ASAP Varighet: 6 mnd Stillingsprosent: 100…

Vi søker tjenestedesigner/frontendutvikler til Trondheim

En av kundene våre i helsesektoren er på jakt etter en dyktig tjenestedesigner/frontendutvikler. Generellt om anskaffelsen: Anskaffelsen gjelder tilrettelegging av helsedata til publisering, og grafisk design av framstillinger av statistikk og styringsinformasjon innen helse- og omsorgstjenester. Data skal tilgjengeliggjøres for interaktiv bruk i henhold til blant annet behov for publisering fra pasient- og brukerregister og…

Søker etter Teknisk Tester/Utvikler

For kunde i samferdselssektoren søker vi etter en teknisk tester eller utvikler med test-forståelse. Generelt om rollen: Kandidaten er en krysning av tester og utvikler med evne til å jobbe selvstendig og kunne gå dypt inn i problemstillinger relatert til dataflyt fra og til kjøretøy. Samtidig må kandidaten kunne veksle over til å forstå dataflyten…

Søker webutvikler backend/ fullstack

For en av våre kunder søker vi en webutvikler backend/ fullstack. Rollen skal primært ivereta forvaltning og videreutvikling av webløsningen til kunden, men vil også bli noe involvert i utvikling av nye webapplikasjoner(Single Page Applications) og webportalløsninger. Arbeidsoppgaver: Sammen med teamet ha ansvar for forvaltning (og noe drift) av eksisterende løsninger (i EPiServer og .Net)…

Søker Sharepoint konsulent

For en av våre kunder i Oslo søker vi en Sharepoint konsulent som må være sikkerhetsklarert. Det er primært snakk om Sharepoint-infrastruktur og konfigurasjon av standard-løsninger. Oppstart: Asap Varighet: 6 mnd Stillingsprosent: 60-100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.