Søker to prosjektledere for langvarige oppdrag i kraftbransjen

Til en stor kunde søker vi to prosjektledere som skal lede prosjekter bestående av en bredt sammensatt kundegruppe med et stort statlig norsk selskap og tilsvarende i Sverige, samt flere eksterne leverandører i og utenfor Norge. Kjerneoppgaver for begge roller Ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp prosjektets leveranser Daglig ledelse av alle prosjektets ressurser på kundesiden,…

Søker prosjektleder med solid teknisk erfaring

Kundens program har behov for en prosjektleder som skal ta ansvar for etablering av nødvendig IT-plattform Kjerneoppgaver for rollen: Ansvar for å planlegge, gjennomføre og følge opp prosjektets leveranser Daglig ledelse av alle prosjektets ressurser på kundesiden, herunder eventuelle interne utviklingsteam Følge opp eventuelle eksterne leverandører til prosjektet Oppfølging og rapportering av ressursforbruk, timer og…

Vi ser etter Backend og API-utviklere!

For en stor aktør innen kollektivtransport søker vi backendutviklere og API utviklere. Arbeidsoppgaver: Utvikling av nye løsninger samt forvaltning etterhvert som komponenter settes i produksjon. Delta i utarbeidelse av tekniske løsningsbeskrivelser med tilhørende integrasjoner og komponenter i API-ene og tjenesten Bistå i valg av teknologi Ha fokus på designprinsipper (skalerbare løsning), design patterns og kvalitetsindikatorer…

Søker nettverksresurs

For en av våre kunder søker vi etter en nettverksressurs. Kompetanse: CCNP, Cisco, og gjerne litt bredere Kompetanse innen trådløst/brannmur Mer konsulentemne enn drifter Pris ut fra oss til deg er maksimalt 900 kr/t Oppstart: Asap Varighet: 3-6 mnd. Stillingsprosent: 50% Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.

Behov for VBA-utvikler!

Er du en allsidig utvikler med VBA erfaring? For en spennende statlig aktør søker vi deg som har sterk utviklerkompetanse og kjennskap til Visual Basic for Applications. Oppgavene er knyttet til forbedringer av en eksisterende applikasjon i MS Excel som støtter prosessen angående ressursoppfølgingen på kundens prosjekter. Applikasjonen benyttes av prosjekledere og avdelingsledere, og konsulenten…

Er du en teknologisk rådgiver med erfaring fra helsesektoren?

Dette oppdraget er for en kunde i helsesektoren, som søker bistand til utforming av et målbilde for teknologiområdet. Ressursene skal bistå med faglig kompetanse, fasilitering og IKT-strategisk rådgivning for teknologi og e-helse. Det ønskes bistand til følgende områder: Analyse av nåsituasjonen for teknologi og e-helse. Bidra i prosessen med å videreutvikle målbilder og planer for…

Vi søker en teknologisterk prosjektleder for selskap i vekst

Arbeidsoppgaver: Kunden har en raskt voksende prosjektportefølje, og har umiddelbart behov for en prosjektleder som kan lede utvikling av – og gjerne være med på utviklingen av – nye digitaliseringsløsninger (herunder også implementering av standardløsninger og integrasjoner mot eksisterende systemer og applikasjoner). Det er også behov for hjelp til å forbedre prosesser og rutiner for…

Søker sikkerhetsklarert servicedesk konsulent til spennende statlig kunde i Oslo sentrum

For spennende kunde sentralt i Oslo søker vi en sikkerhetsklarert servicedesk konsulent. Hovedoppgaver som skal løses:  Mottak av henvendelser fra sluttbrukere på telefon, web, mail og ved personlig oppmøte Kategorisering, analyse og løsning av henvendelser på 1. og 2. linje IKT brukerstøtte for basis infrastruktur, standardapplikasjoner, bestillingsapplikasjoner og fagapplikasjoner Utføre tjenester knyttet til printere og…

Søker konsulentressurs til drift (1-2 linje)

For spennende kunde i Oslo søker vi en klientressurs til drift på 1. og 2. linje. Ønskede krav: SCCM Erfaring med rollebaserte task sequencer. Videreutvikling av task sequencer. Erfaring med Policyer. Erfaring med Software-utrulling gjennom Altiris. Forståelse for Windows XP, Win 7 og Win 10. Tynnklienter (XP), men i hovedsak tykklienter (Win 7 og 10).…

Søker senior prosjektleder (oppstart nå!)

For en av våre kunder søker vi en prosjektleder som skal være leverandørens prosjektleder mot offentlig kunde. Om oppdraget: Prosjektet skal sette opp en container-driftsplattform (OpenShift) og tilrettelegge for drift av kundens containere, samt overta applikasjonsdriftsansvar for kundens applikasjoner. I denne forbindelse må det også etableres prosesser, driftsrutiner og testregime for containerdrift med hyppig oppdatering…