Søker 2 tekniske konsulenter innen telefoni

Til stor offentlig kunde innen helsesektoren søker vi etter to tekniske telefoni konsulenter. Arbeidsoppgaver: Bistå med håndtering av feil (incidents), endringer og mindre prosjekter på Avaya telefonsentraler, TRIO sentralbord og Ascom alarm- og personsøkeranlegg Håndtering av endeutstyr, inkludert kryssing på patchepanel, flytting av brukere, endring av brukere, opprettelse av køer etc. Må-ha-krav til erfaring og…

Søker Salesforce konsulent

Designe, strukturere prosesser i Salesforce: En av våre kunder trenger hjelp til å lage en ny kravspec for salgsavdelingen og implementere dette i Salesforce. Kunden har implementert Salesforce far ca 2 år siden, men har ikke hatt god nok hjelp i implementeringen og derfor ikke fått den løsningen de ønsket så langt. De ønsker en…

Senior prosjektleder for datasenter søkes

Hovedprosjektlederen skal ha hovedansvaret for «Datasenter» i Program for standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering. Å lede «Datasenter» betyr å ha hovedansvaret for alle prosjekter/leveranser innenfor fagområdet Datasenter. Prosjektleder har ansvaret for planlegging, koordinering, oppfølging og rapportering med ekstern partner, helseforetakene hos kunden innenfor sitt fagområde i alle faser av leveransene. Vi ser etter følgende kompetanse: Prosjektleder må…

Søker sky- og sikkerhetsarkitekt for tilrettelegging for implementering av skyløsninger

For spennende kunde innen helsesektoren søker vi nå en sky- og sikkerhetsarkitekt som skal utvikle arkitektur som skal benyttes som mal for implementering av skyløsninger. Hva skal du gjøre? Være med i prosjekt for å gjennomføre anskaffelse av rammeavtaler på Public IaaS og PaaS fra flere leverandører, der du skal utarbeide den faglige delen av kravspesifikasjonen og…

Prosjektleder for samordning av arkivområdet

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en prosjektleder som innen 1. juli 2019 skal utrede og planlegge videre samordning av arkivområdet. Kartlegging av nåsituasjon er gjennomført for å få en detaljert innsikt i etatenes arkivtjeneste, grensesnittet til saksbehandling og IKT-løsninger som brukes for å løse oppgavene innen arkiv. Kartleggingen utgjør et fundament å bygge…

Søker senior arkitekt innen PAM området

For kunde innen helsesektoren søker vi en ressurs som vil inngå som prosjektdeltager i PAM prosjektet og vil bistå i å levere arkitekturrådgivning og dokumentasjon og krav/støtte til leverandører som skal ta tjenesten i bruk. Oppgaver/leveranser: Utarbeidelse av målarkitektur Utvikling og utarbeidelse av ADD dokument Utvikling og utarbeidelse av krav og brukerscenarier for en fremtidig…

Kunde i helsesektoren søker: Prosjektleder for ett prosjekt i digitaliseringsprogrammet

Kunden søker en strukturert og ansvarsbevisst initiativtager til å erstatte nåværende ressurs. De ønsker noen med erfaring som scrum-master og smidig prosjektgjennomføring. Prosjektleder vil ha ansvar for: Etablering og oppfølging av styringsdokumentasjon, milepælsplaner og risikoanalyser Rapportering og beslutningsunderlag Interessenthåndtering og kommunikasjon med eksterne aktører, deriblant rapporteringsenheter, systemleverandører og øvrige aktører Håndtering av eksterne og interne…

Søker ressurs med kompetanse på RPA

For en av våre kunder søker vi en ekspert på RPA som skal styrke utviklerkapasiteten og bidra til leveranse av RPA-backlog frem til sommeren 2019. Søker både junior (0-2 års erfaring) og senior (2-5 års erfaring). Oppgaver/leveranser: Være en sparringspartner når det kommer til design, utvikling og implementering av RPA-prosesser Designe, utvikle og teste RPA-prosesser,…

Overordnet testleder for langvarig oppdrag søkes!

Kunde i kraftbransjen søker overordnet testleder som skal ha et ansvar for teststrategi, testplanlegging og testgjennomføring på tvers av alle prosjekter i programmet. Overordnet testleder forventes å måtte samarbeide tett med prosjektledere og testledere i hvert enkelt prosjekt, samt koordinere plan og gjennomføring med eksterne parter. Kjerneoppgaver for rollen: Etablere og vedlikeholde programmets teststrategi Sikre at…

Søker prosjektleder – sikkerhetstjenester

For stor aktør søker vi en prosjektleder som vil utføre typiske prosjektleder oppgaver som: Leveranse og prosjektbudsjettering Rapportering Prosjektplanlegging HR-plan Økonomi m.m Oppstart: Starten av februar Varighet: 3-6 mnd, med mulighet for forlengelse Stillingsprosent: 100 Lokasjon: Oslo Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema. Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.