Søker kravstiller for ulike prosjekter og tjenester for Ruter

Kravstiller er en rolle som jobber mot flere tjenester i Ruter. For tiden gjelder det: Storkundeprosjektet: Her skal det etableres en B2B portal for bedriftsmarkedet. Den skal fungere som en administrasjonskanal for bedrifter, skoler og barnehager. Første leveranse kommer i mars, der bedrifter selv skal kunne administrere sine avtaler, fakturagrunnlag og tilby ansatte selvbetjente løsning.

Søker testleder for kunde i kraftbransjen – videreutvikling av driftssentralsystemet

Arbeidsoppgaver/leveranser Det er beskrevet følgende arbeidsoppgaver for rollen Testleder. Arbeidet vil foregå i et team som vil være sammensatt. Kjerneoppgaver for rollen Delprosjektleder Test Kartlegge behov og utarbeide testplaner per release, overordnet og  detaljerte dag-til-dag Følge opp tester og retest av feilrettelser per team Leverandøroppfølging Test (testplaner, avviks-håndtering, ressursvurdering/deltagelse test) Deltagelse i releaseplanlegging, planer, status

Søker konsulent MS SQL Server

For en av våre offentlige kunder har vi behov for en konsulent til videreutvikling, drift og vedlikehold av MS SQL Server. En av oppgavene vil være etablering av nytt always on SQL 2017 Cluster og migrasjon av dagens SQL miljø over til nytt cluster.  Arbeidsoppgaver Planlegging, dokumentasjon, installasjon og etablering av HA SQL 2017 cluster

Søker ressurs til applikasjonsdrift og forvaltning

For en av våre kunder søker vi en ressurs til applikasjonsdrift og forvaltning. Arbeidsoppgaver/leveranser Applikasjonsdrift Feilsøking applikasjoner Feilsøking integrasjoner Deltakelse i prosjekter Forvaltningsoppgaver, kommunikasjon med forretning og leverandører Evt. teknisk prosjektledelse på mindre prosjekter  Følgende krav er absolutte for rollen: Basiskompetanse på Windowsservere Inngående erfaring med applikasjonsdrift, Windows plattform Bred erfaring på feilsøking Erfaring med

Søker assisterende programleder for aktør i helsevesenet

Programleder søker etter en assisterende programleder for avlastning/fordeling av arbeidsoppgaver, sparringpartner for styring og organisering av programmet og oppfølging av prosjektene. Dette oppdraget er for kundens program for styrking av informasjonssikkerhet og personvern. Arbeidsoppgaver: Avlaste programleder Bidra til at programmet lykkes Bidra til styring og ledelse av programmet, inkludert optimalisering av programrutiner og prosesser Oppfølging av

Søker AM Transition Specialist

Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon om prosjektet Oppgaver/leveranser: Samarbeide tett med og følge opp eksisterende leverandør og dennes leveranser inn i transisjonsprosjektet hva gjelder transisjon av AM tjenester herunder kunnskapsoverføring og etablering av nye utviklingsmiljø og verktøy Operativt lede gjennomføringen av prøvedrift av de nye AM tjenesten før selve overføingen Operativt lede gjennomføringen av

Søker ITO Transition Specialist

Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon om prosjektet Oppgaver/leveranser: Bistå i anskaffelsesprosessen av ny leverandør av ITO tjenester Samarbeide tett med og følge opp ny leverandør i dennes etablering av nye ITO tjenester herunder sette opp de nye tjenestene samt test og verifikasjon av disse Samarbeide tett med og følge opp eksisterende leverandør og dennes

Søker Seniorkonsulent IWC for stor kunde innen helsesektoren (Gjøvik)

For stor kunde i helsesektoren søker vi etter seniorkonsulent innen IWC.  Arbeidsoppgaver: Drift av Dynamisk Arbeidsflate (IWC-miljø) Optimalisering av dynamisk arbeidsflate Bistå med bredding av IWC Bistå i generell tuning av applikasjon på arbeidsflaten, det vil si IWC tuning og App-V 5.1 tuning Endringer i infrastrukturen Etablere og oppdatere dokumentasjon Gi råd og teknisk støtte til

Vil du jobbe som prosjektassistent i kraftbransjen?

For et «transition project» over 22 måneder ønsker kunden å anskaffe en prosjektassistent. Rollen vil i hovedsak ha ansvar for følgende oppgaver: Generell prosjektadministrasjon herunder administrasjon av prosjektplan med oppdateringer og progresjon, RAID (Risks, Actions, Issues, Decisions), avvik, møter, rapportering, lagring (som for eksempel sharepoint), endringsordrer og maler I tillegg kan det være aktuelt med oppgaver innen