Project Manager Security Services

Job Description: The Security Delivery Project Executive (SDPE) is responsible for overall delivery program success in the account. The role focuses on meeting client needs by securing delivery on operations and projects by leveraging the clients Security partners and delivery centers, hereunder near-shore and off-shore delivery, strategic partners, IT service providers and sub-contractors. The role…

Søker prosjektcontroller for kunde i helsesektoren

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en prosjektcontroller som vil bistå prosjektleder på tre området: Fasilitere og lede økonomiprosesser i prosjektet Være rådgiver for prosjektleder på forhold som påvirker prosjektets økonomi Kontrollere at prosjektet opererer innenfor kunden sine retningslinjer for økonomistyring Konsulenten vil få ansvar for følgende oppgaver: Registrering og vedlikehold av…

Lead Business Analyst søkes til stor kunde – Oslo eller Stockholm (valgfritt)

Key Accountabilities Build the detailed business case Facilitate the prioritization and selection of business process improvements. Facilitate process to establish common understanding of functional business demands across all countries and brands, align with program strategy and roadmap and manage stakeholder expectations to maximize benefits. Assist Program Manager with all aspects of the detailed planning of…

Program Manager søkes til stor kunde – Oslo eller Stockholm (valgfritt)

Key Accountabilities Full accountability for project managing the Plan phase. Directly accountable for producing the comprehensive Program Initiation Documentation, including the full project management plan. Business Case delivered by Lead Business Analyst. Lead the Execution phase. Profile Seasoned transformation program manager with successful track record spanning +/- 5 years in similar role. Typically 10-15+ years’…

Helsedirektoratet søker erfaren rådgiver

Vi søker en rådgiver som kan bistå Divisjon Virksomhetsstyring med bistand til etableringen av helhetlig styringsmodell og styringsregime for direktoratet. Hovedoppgavene er knyttet til ferdigstilling og implementering av helhetlig virksomhetsrammeverk, klart definerte styringsprosesser med integrert internkontroll og risikostyring, samt arbeid med prosessforbedring og klargjøring av roller og ansvar. Krav til kompetanse: Minst syv års erfaring…

Søker prosjektleder for oppdrag innen helsesektoren i Trondheim

De fire regionale helseforetakene har gjennomført en felles nasjonal anskaffelse av IKT- konsulenttjenester. Det er utarbeidet en felles nasjonal rammeavtale, men inngått regionale avtaler. Hovedoppgaver: Ansvarlig prosjektleder for innføring av nasjonale myndighetskrav til meldingsutveksling Kompetanse og erfaring: Formell kompetanse og/eller lang erfaring med prosjektledelse av IKT-prosjekter Kjennskap til Samhandlingsreformen og/eller samhandlingsbehov på tvers av behandlingsnivåene…

Søker 3 driftskonsulenter til Ruter

1 Driftskonsulent – Operasjonssentralen Driftskonsulenten skal inngå som en del av bemanningen på Ruters IT Operasjonssentral. Operasjonssentralen er bemannet 6-18 (man-fre) og 09-13 (lør-søn). Arbeidet som driftskonsulenten skal utføre foregår primært på hverdager mellom 08-16, men noen ubekvemme arbeidstider må påregnes. Kandidaten MÅ kunne inngå i gjeldende ordning for bakvakt, som skal dekke resten av…

Ruter søkere testledere til ulike prosjekt og team

Vi søker følgende roller: 1 Teknisk Testleder Service API («SAPI») 1 Testleder og instruktør – kortbaserte billetteringsløsninger 1 Testleder- koordinering av bussleveranse – Romeriksanbudet 1 Testleder RuterSalg 1 Testleder RuterBillett Teknisk Testleder Service API («SAPI») Ruter har en rekke kundeapplikasjoner (bl.a. innen billettering og reiseplanlegging) som kommuniserer via SAPI mot en rekke sentrale systemer i…

Søker produkteier for spennende statlig kunde

Produkteier inngår i et stort og tungt faglig miljø med flere parallelle prosjekter, og vil måtte samarbeide med andre nordiske og europeiske aktører. Produkteier vil få primært få ansvar for ett system, men vil inngå i et produkteierteam med helhetlig ansvar for den samlede porteføljen til programmet.  Arbeidet vil foregå i et team som vil være sammensatt. Rollen innebærer…

Søker prosjektleder for to prosjekter hos Ruter

Om prosjektene: Offentlig-Offentlig samarbeid Ruter lanserte mobil-app ́en «RuterBillett» i desember 2012. Gjennom denne billett- og betalingsapp ́en kan kundene kjøpe både enkeltbilletter og periodebilletter. I 2015 ble det solgt over 18 millioner billetter til en verdi av 1,16 mrd. kr – som representerte mer enn 36 % av Ruters totale billettomsetning. App ́ens utbredelse…