Søker senior virksomhetsarkitekt innen Forsvarssektoren

For en av våre kunder søker vi en senior virksomhetsarkitekt hvor det vil være viktig å få etablert en helhetlig virksomhetsarkitektur(baseline, målbilder og veikart) for å bedre å kunne styre utviklingen. Referansearkitekturen vil være basert på overordnede arkitekturbeskrivelse utarbeidet nasjonalt, referansearkitekturer fra NATO og vurderinger fra de forskjellige fagmiljøer. Litt om rollen:Ressursen skal fasilitere, samt…

Søker løsningsarkitekt til stor, statlig kunde

Arbeidsoppgaver Utarbeide løsningsarkitektur i relevante prosjekter Støtte forretningssiden og prosjekter til god behovsanalyse og kravspesifikasjon Gi føringer basert på eksisterende IKT strategi og arkitektur og kvalitetssikre prosjekter slik at prosjektene levere systemer som passer inn i IKT-systemporteføljen Minimumskrav til kompetanse og erfaring Høyere utdannelse og minimum 5-7 års arbeidserfaring med løsningsarkitektur, fortrinnsvis som systemutvikler og…

Helsedirektoratet søker Power BI konsulent

Kunden ønsker en erfaren ressurs som kan bistå i arbeidet med å: Lage dashboard og individuelle visninger av statistikk for alle de nasjonale kvalitetsindikatorene. Dette inkluderer også designarbeid for å gjøre indikatorene mest mulig informative for offentligheten og at de harmonerer med Helsedirektoratet sin visuelle profil. Lage dashboard for å kvalitetssikre dataene knyttet til de…

Søker Salesforce ressurs for oppdrag i Oslo

En av våre kunder har behov for konsulentbistand for å tilpasse deres eksisterende Salesforce oppsett. De ser for seg en arkitekt/rådgiver til å samarbeide med kunden onsite i Oslo for å kartlegge hvilke endringer som bør gjøres i tillegg til å ha ansvar for å gjøre nødvendig programmering. Arbeidsoppgaver: Bidra med oversikt over datamodell i…

Søker «Dundas web» ressurs til Helsedirektoratet

Generelt om anskaffelsen: Helsedirektoratet, avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon (ASKS) har ansvar for utarbeidelse av analyser og styringsinformasjon for kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester. Avdelingen utarbeider både analyserapporter og en rekke web-baserte rapportgeneratorer for styringsdata. Anskaffelsen gjelder tilrettelegging av data og styringsinformasjon til publisering, og grafisk design av framstillinger av statistikk og styringsinformasjon for…

Søker IT-arkitekt for kunde i helsesektoren

For en av våre kunder søker vi en ressurs til å drive arbeidet innenfor IT-arkitektur på ulike steder i verdikjeden og deres kunder. Minimumskrav til kompetanse og erfaring: Konsulentene skal være senior IT-arkitekt med god forståelse for både virksomhetsarkitektur og teknologi Konsulentene skal ha gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper, beherske norsk språk godt, og kunne…