Søker nettverksspesialist

For en av våre kunder i helsesektoren søker vi en nettverksspesialist Arbeidsoppgaver: Utarbeide forslag til migreringsstrategi for overføring av kundens kjernenett Etablere og koordinere målbilde og migreringsstrategi med kunden Innhente erfaringer fra tidligere prosjekt «WAN og kjernenett» Bistå med utarbeidelse og innføring av en samarbeidsmodell med prosjektorganisasjon «As is» beskrivelse Innhente relevante krav fra program

Søker IT ressurs for migreringsprosjekt hos Visma

Til Visma IT & Communications på Skøyen søker vi nå etter en IT ressurs som kan bidra med å utføre en migrering. Du må ha generelle og grunnleggende IT ferdigheter og må kunne hjelpe Visma med å migrere workstations fra et domene til et annet. Nøkkelinfo Estimert timelønn: 200 kr/t ved midlertidig ansettelse gjennom oss

Søker konsulent for prosesshjelp for tilrettelegging av data, 50%, juni og august – Drammen

Om prosjektet Ressursinnsatsen fremover skal ha en vridning fra tradisjonell rapportering til kunnskapsutvikling gjennom analyse. Kunden har et tradisjonelt datavarehus som innehar full historikk fra egne kildesystemer og noe data hentet fra SSB og egne kartlegginger. Datavarehuset benyttes i dag til fast månedlig og kvartalsvis rapportering, og rapportlaget inneholder tidligere års historiske tall. I tillegg

Søker Applikasjonstilrettelegger STIM Windows 10 for Sykehuspartner

Bakgrunn for prosjektet Windows 10 oppgraderingsprosjekt ligger under Moderniseringsprogrammet, STIM. Microsoft avslutter utvidet Windows 7 support den 14. januar 2020 og Sykehuspartner må oppgradere Helse Sør-Øst sin klient-plattform til Windows 10 innen support avsluttes. Dette innebærer oppgradering av klientplattformen som omfatter 60.000 klienter. Prosjektet må verifisere Windows 10 kompatibilitet for HSØ sine 2500 applikasjoner. Ressursen

Prosjektleder søkes for helsesektoren

Bakgrunn: Seksjonen Regionalt testsenter har pågående et prosjekt og har gjennomført en konseptfase og en planleggingsfase med målsetning å utrede mulige løsninger for å tilby anonymiserte eller syntetiske datasett, hovedsakelig for testformål. Prosjektet ble initiert for å øke kvaliteten på løsninger som kan tilby bruk av anonymiserte datasett. I dag har prosjekter i for liten

Prosjektleder/testleder søkes for langvarig oppdrag

Generelt: Innleid ressurs vil ha rollen som prosjektleder for to pågående prosjekter: e-terra applikasjonstilpasninger og opplæring: Dette driftsprosjektet har ansvar for gjennomføring av et antall interne aktiviteter som gjenstår etter at kunden tok i bruk nytt driftssentralsystem i desember 2018. Eksempler på aktiviteter er kvalitetssikring og retting av feil i displayer, tuning av alarmer, optimalisering

En av våre kunder i kraftbransjen søker bistand -informasjonsarkitektur og API design

Arbeidsoppgaver/leveranser Rollen vil inngå i en sentral funksjon med ansvar for informasjonsarkitektur på tvers av alle prosjekter i programmet. Arbeidet vil kreve samarbeid med andre nordiske og europeiske aktører. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon. Kjerneoppgaver for rollen: Modellere informasjonsarkitekturen Begrepsbeskrivelser og begrepsmodellering Domenedrevet design API design og API beste praksis Kunden stiller følgende krav til

Søker sikkerhetskonsulent for Folkehelseinstituttet (FHI)

Om kunden Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. De produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. De er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og

Søker ressurs for digitalisering av læringsverktøy i helsesektoren

Generelt om oppdraget: Kunden har oversatt og videreutviklet et amerikansk verktøy for pasientsikkerhet og tilpasset det til norske forhold. Vurderingsverktøyet bygger på et rammeverk bestående av ti områder med betydning for pasientsikkerheten. Verktøyet (programmet) benyttes nå i papirformat. Det er utviklet en brukerveiledning (word-dokument) for målgruppen. Kunden har behov for bistand til å digitalisere dette