Søker prosjektleder for anskaffelse av ny digital plattform

Det er behov for en kandidat som skal være kundens prosjektleder, og lede prosjektet gjennom de forskjellige faser: Gjennomføring av anskaffelse i henhold til prosedyre for konkurransepreget dialog Leverandørutvelgelse og kontraktsinngåelse Planlegging av leveranseprosjektet Gjennomføring av leveranseprosjektet, som inkluderer etablering av systemvedlikehold og -utvikling av nåværende fagsystemportefølje etablering av ny digital plattform, planlegge, prioritere og…

DBA-utvikler til SAPI team

Ressursen skal jobbe i SAPI-teamet med fokus på DBA-oppgaver og ellers utviklingsoppgaver relatert til optimalisering og forbedring. I rollen må ytelse, oppetid og sikker og stabil drift prioriteres. Men rollen vil også inkludere oppgaver knyttet til databaseuttrekk og rapporter, og integrasjoner mot datavarehus og andre eksterne tjenester. Krav: Erfaring med administrasjon av MS SQL databaser,…

Søker driftskonsulent for operasjonssentral Ruter

Om oppdraget: Driftskonsulenten skal inngå som en del av bemanningen på kundens IT Operasjonssentral. Oppgavene består i hovedsak av håndtering av incidents og requester knyttet til kundens fagsystemer. Arbeidet som driftskonsulenten skal utføre foregår primært på hverdager mellom 08-16, men noen ubekvemme arbeidstider må påregnes. Ønskede kvalifikasjoner: Minst 3 år høyere utdanning innen IT Minst…

Søker infrastruktur driftsressurs (Applikasjon, Unix, Oracle)

Ansvarsområder: Drift og overvåking av det egenutviklede kjernesystemet PINK Håndtere feilsituasjoner Optimalisering og automatisering av driftsmiljø Bidra til verdiøkende og godt samarbeid med interne kunder (forretning) Samarbeide med IT utvikling Drift og overvåking av 3. partsapplikasjoner og støtteverktøy Teknisk applikasjonsansvar Kommunikasjon med leverandører Bidra ved innføring av nye systemer i Norge Bidra til forbedring av…

Søker Scrum Master

For en av våre kunder her i Oslo søker vi en Scrum Master som bør ha kjennskap til SAFe, og som har praktisert det i en lengre periode. Oppstart: Snarest, men oppstart kan være i augustVarighet: Ut året, med muligheter for forlengelseStillingsprosent: 100 Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.Legg igjen CV, timepris, samt…

Søker teknisk prosjetkleder for Nye Flytoget prosjektet

Oppdraget består i hovedsak å koordinere implementasjon av IT tekniske løsninger for de nye togene. Oppgaver i arbeidet vil være: Koordinere utviklingsaktiviteter mellom prosjektet, prosjektets leverandører/ underleverandører og Flytogets organisasjon Oppdatere prosjektinformasjon i samhandlingsverktøy Rapportering til prosjektleder og resten av organisasjonen Koordinere testing og feilrapportering Følge opp dokumentasjon Overlevering av systemer fra prosjekt til drift…

Searching for junior IT Test Manager

Competences: 3+ years of business experience Graduate from college or university Experience with testing IT solutions, and able to take partial responsibility for minor projects Good knowledge of relevant tools and technology Able to work independently with defined problems on an average level within certain areas of expertise Takes an independent approach to ongoing project…

Søker teknisk senior konsulent for rådgivning

Prosjekt ASK sitt prosjektscope er å sanere applikasjoner og servere – etter helseforetakenes gjennomgang av sine porteføljer. Dette med bakgrunn i Helse Sør Øst’s strategi om standardisering, sanering og konsolidering av porteføljens, samt forestående migrering til ny, moderne plattform. Kunden har fått økt behov for teknisk kompetanse og koordinering for å nå prosjektets målsetting. Arbeidsoppgaver:…