Interaksjonsdesigner for 3 måneders oppdrag

For en offentlig kunden i finanssektoren søker vi en interaksjonsdesigner. Arbeidsoppgaver: Gi råd og utvikle konsepter knyttet til videreutvikling Visualisere ideer og utvikle prototyper i tidlig fase av produktutviklingen Samarbeide med fagside og utviklere ved implementering av ny funksjonalitet, være litt funksjonelt arkitekt Bidra med gjennomføring av brukertester Spre kunnskap og gi råd om interaksjonsdesign

Søker Seniorrådgiver samskapning

En av våre kunder har behov for en senior fagressurs som skal løfte samskapning som satsingsområde i Ruter. Om rollen og arbeidsoppgaver: Definere prinsipper for samskapning i Ruter, basert på beste praksis Bidra til kompetanseheving på samskapning og kundeorientering i selskapet Definere metoder og sikre at riktige metoder benyttes i relevant kontekst i prosjekter og

Søker Applikasjonstilretteleggere til STIM, Sykehuspartner

Bakgrunn for oppdraget: Prosjektet skal oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering av End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Prosjektet samler alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for virtuelle klienter. I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix-plattform trenger prosjektet ressurser som

Søker sikkerhetsarkitekt med rask oppstart

Hovedoppgaver Gjennomføre tekniske risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) ved infrastrukturendringer Være sparringspartner til intern sikkerhetsarkitekt og IKT-seksjonens enhet for infrastruktur Bidra i videreutviklingen av sikkerhetsarkitektur og prosesser for risikostyring Rådgiver ved generell løsningsdesign og arkitekturutvikling Krav til kompetanse og erfaring Dokumenterbar kompetanse og erfaring med gjennomføring av tekniske ROS-analyser Kompetanse på risikoer, sårbarheter og trusselbilder for

Søker Utredning og Prosjektstøtte til Helsedirektoratet

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har

Søker økonomicontroller til Helsedirektoratet

Om kunden Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal gjøres med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at Helsedirektoratet skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har

Søker delprosjektleder til Norsk helsenett TRONDHEIM

Om kunden Norsk Helsenett er en drifts- og utviklingsorganisasjon som i samarbeid med Direktoratet for e-helse, utvikler og forvalter nasjonale e-helseløsninger, inkludert Helsenorge, Kjernejournal, E-resept, Grunndata og HelseID. Norsk Helsenett har, på oppdrag fra Direktoratet for e-helse, igangsatt et prosjekt MF Helse Konsument. Dette prosjektet skal etablere en kopi av modernisert folkeregister (fra Skatteetaten) for

Helsedirektoratet søker sikkerhetskonsulent

Bistanden som skal utføres: Implementere ny sikkerhetslov og nyetablert policy for sikkerhet i Helsedirektoratet iht. prioriteringer fra Kunden Gjennomføre tiltak for å videreutvikle sikkerhetskulturen Gjennomføre sikkerhetsrevisjoner Bistå etter behov med overordnede risikovurderinger og beredskap Bistå i arbeidet med skadevurderinger iht. oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.   Krav: Kompetanse og innsikt i ny Sikkerhetslov med tilhørende

Søker ressurs for SAP database oppdrag

Oppgaver: Client copies (e.g. copy data from production to training environment) SAP system refresh (copy entire system: app + database) SAP security parameters Installations of new SAP systems Support pack upgrades Enhancement Pack Upgrades SAP version upgrades Database patching and upgrades (Oracle, HANA, Sybase, DB2, Max DB)   Ønsket erfaring: SAP on Windows, Linux and