Søker 4 Applikasjonstilretteleggere til STIM Bredding av regional Citrix-plattform (RCP)

Bakgrunn Prosjektet skal oppgradere Citrix for helseforetakene og muliggjøre en sanering av End of Life-programvare og tilhørende maskinvare for å øke sikkerheten og forenkle driften. Prosjektet samler alle helseforetak på en felles oppdatert plattform for virtuelle klienter. I forbindelse med migreringen av applikasjoner fra gamle Citrix-plattformer til regional Citrix-plattform trenger prosjektet ressurser som kan bistå

Søker prosjektleder for nye mobilitetstjenester – Mikromobilitet

Ruter har behov for en konsulent til å lede arbeidet med å implementere løsninger for mikromobilitet i kontekst av kombinert mobilitet. Om rollen og arbeidsoppgaver: Ansvar for samspill og relasjoner med andre aktører og etater Leder av anbudskonkurranser, offentlige anskaffelser Analyse av markedet Utarbeidelse av forretningsmodeller Forhandling med tilbydere av mikromobilitet Kundeinvolvering Dokumentasjon og økonomistyring

Søker løsningsarkitekt for Sykehusbygg

Kunden har fått i oppdrag å etablere ett sett med arkitekturprinsipper for områdene nettverk og sikkerhet. Arkitektene skal bidra å utarbeide overordnede arkitekturprinsipper og føringer for Nettverksarkitektur og sikkerhet levert inn til de nye sykehusene som skal bygges fremover. Dette oppdraget ligger innenfor seksjonen Teknisk Design. Arbeidsoppgaver: Utarbeide arkitekturprinsipper for infrastruktur Utarbeide føringer for infrastruktursikkerhet

Backendutvikler med Java kompetanse

Utvikleren vil inngå i team som bl.a består av teamleder, løsningsarkitekt, kravstiller, testleder og utviklere. Teamet har bredt samarbeid med andre personer og team internt hos kunden og eksterne samarbeidsparter som er involvert i forvaltning av kontroll- og salgsløsninger som er produksjonssatt og i utvikling av nye planlagte leveranser. Arbiedsoppgaver: Utvikling av nye løsninger samt

Forretningsrådgiver: 4 mnd. oppdrag

Kunde i det offentlige har behov for bistand fra en forretningsrådgiver. Arbeidsoppgaver: Konsulenten skal støtte produkteier med behovsanalyse og produktledelse: Behovsutvikling i tråd med planlagte gevinster Backlog grooming Følge opp etterlevelses- og kvalitetskrav Støtte til kvalitetssikring og funksjonell test Krav til kompetanse Konsulenten må ha følgende kompetanse: Ledelse av tverrfaglige produktteam Utvikling av digitale tjenester

Prosjektleder IAM

Om oppdraget: Kunden gjennomfører tidligfase av et prosjekt for IAM. Prosjektet vil inkludere anskaffelse av systemstøtte for IAM, etablering av relaterte prosesser og endringsarbeid i organisasjonen. Det vil også bli vurdert ytterligere planleggings- og implementeringsaktiviteter inn i prosjektet. Kunden søker nå etter en prosjektleder til å lede dette arbeidet. Krav: Lang erfaring med ledelse av

Søker Testleder, 80-100%

Om oppdraget Operatørløsningen er et ERP system basert på Unit 4 Business World (Agresso) med tilpasninger. Systemet er navet for håndtering av alle transaksjoner som resulterer i en faktura til en sluttkunde, og samarbeidspartnere. Siden vi formelt startet prosjektet i oktober 2018 har vi vært igjennom planleggingsfase og detaljspesifikasjonsfase. Vi er i siste del av

Søker Nettverksarkitekt – STIM Datasenter – Regionalt datasenter

Bakgrunn Sykehuspartner er i ferd med å opprette et program for «Standardisering og IKT- infrastrukturmodernisering» (STIM) for å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I dette programmet skal hovedprosjektet Datasenter etablere nytt moderne, sikkert og fleksibelt felles datasenter for tjenester for alle helseforetak i regionen. Prosjektet vil etablere et virtuelt programvaredefinert

Søker Arkitekt STIM Datasenter

Bakgrunn Sykehuspartner «Standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering» (STIM) har som formål å gjennomføre standardisering og modernisering av IKT infrastrukturen i Helse Sør-Øst. I dette programmet skal hovedprosjektet Datasenter etablere nytt moderne, sikkert og fleksibelt felles datasenter for tjenester for alle helseforetak i regionen. Prosjektet vil etablere et virtuelt programvaredefinert datasenter, men som også har støtte for tradisjonelle