Nøkkelinformasjon

Stillingstittel: Løsningsarkitekt
Søknadsfrist: 02.09.2019
Arbeidsgiver: Norsk pasientskadeerstatning
Heltid / deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100


NPE er en statlig etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten.

NPE er inne i en ny strategiperiode hvor digitalisering og forenkling er sentrale begreper. Forenkling av saksbehandlingssystemet vil være en prioritert oppgave. Automatisering og robotisering av delprosesser skal vurderes, og eventuelt operasjonaliseres. 

Stillingen som løsningsarkitekt er nyopprettet og et ledd i en prosess hvor vi har skiftet fra tidligere å kjøpe inn ekstern kompetanse til at vi nå bygger vårt eget kompetente team. Som løsningsarkitekt skal du bistå i arbeidet med å bygge enklere og bedre digitaliserte løsninger for erstatningssøkere, samtidig som du også skal bistå i arbeidet med å sikre at vi jobber hensiktsmessig og at systemene støtter arbeidsprosessene. Du vil bidra på tvers av kanaler, systemer og løsninger og jobbe i tett samarbeid med kravstillere, fagressurser og utviklere.

En viktig del av rollen vil være kontinuerlig arbeid med IT sikkerhet da vi håndterer store mengder sensitiv informasjon som for eksempel pasientjournaler, og med dagens trusselbilde er IT sikkerhet et viktig anker. 

Saksbehandlerne våre jobber digitalt i et system basert på Public 360, med mange spesialtilpasninger og integrasjoner. Blant annet har vi en portalløsning for erstatningssøkere, egen funksjonalitet for økonomiområdet og en forsikringsordning for ansatte innen privat helsetjeneste. 

Seksjonen består av leder og syv medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • delta i prosjekter for å digitalisere arbeidsprosesser
 • fagleder for utviklingsteamet
 • utarbeide tjenestedesign (løsningsarkitektur/- design)
 • sammen med virksomhetsarkitekt bidra til god arkitektstyring og forenkling av IT porteføljen
 • vurdere gjennomførbarheten av forslag til nye løsninger, både teknisk og funksjonelt
 • bidra til mer effektive saksbehandlingsprosesser og generelt mer effektive IT prosesser
 • sørge for god informasjonssikkerhet

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning på fagfeltet, spesielt relevant kompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • minimum 3 års relevant erfaring
 • sterk interesse for og noe erfaring med arkitektur
 • erfaring med å dokumentere, skissere og designe løsninger
 • god kjennskap til Microsofts utviklingsplattform
 • bakgrunn og solid forståelse av IT tjenester og løsninger på følgende områder: teknisk/løsningsarkitektur, mellomvare/integrasjon/API management, infrastruktur, nettverk, tjenesteintegrasjon/SIAM, databaser, applikasjonsdesign, sluttbrukertjenester
 • erfaring med smidig metodikk og testdreven utvikling
 • gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • oppdatert på ny teknologi som AI, automatisering og lignende
 • erfaring med Public 360 vil være en fordel
 • erfaring med TOGAF vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • evne til å gjøre komplekse tekniske problemstillinger forståelig for brukerne
 • analytisk, strukturert og målrettet
 • lærevillig, proaktiv og løsningsorientert
 • selvstendig med evne til å ta initiativ og drive prosesser frem i organisasjoner

NPE tilbyr

 • en nyopprettet stilling med mulighet til å påvirke, nærhet mellom bestiller- og utførerroller
 • satsing på IT og mange spennende prosjekter i sikte
 • fleksibel arbeidstid og mulighet for å trene i arbeidstiden
 • trivelige lokaler i Oslo sentrum
 • medlemskap i statens pensjonskasse
 • stillingstittel som rådgiver eller seniorrådgiver

Høres dette ut som noe for deg?

Da vil vi gjerne høre fra deg! Ønsker du å søke på stillingen kan du bruke skjemaet på høyre side. Om du har noen spørsmål relatert til rollen eller søknadsprosessen så ta kontakt med Arve Nøstdahl ([email protected]) eller Magda Ibrahim ([email protected]).