Stillinger
Mattilsynet er et landsdekkende forvaltningsorgan hvis samfunnsoppdrag er å sikre befolkningens tilgang på trygg mat og trygt drikkevann. Vi jobber med å fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, samt etisk og forsvarlig hold av fisk og dyr. Som beredskapsetat må vi alltid være klare for å håndtere både små og store hendelser.For å løse vårt samfunnsoppdrag har vi 1250 verdifulle ansatte med ulike faglig bakgrunn. Hos oss finner du blant annet veterinærer, fiskehelsebiologer, toksikologer, sivilagronomer og jurister og vi er også i kontinuerlig kontakt med andre offentlige organer. Våre IT-systemer dekker alt fra større kontorlokaler i byene, til mindre systemer som brukes på større og mindre lokasjoner samt i felt over hele Norge. Vi jobber stadig med forbedring og forenkling av våre IT-funksjoner, slik at de på en best mulig måte kan fungere for alle våre ulike fagmiljøer og funksjoner. For å få til det jobbes det hardt med videreutvikling av våre egne IT-løsninger i tett samarbeid med utviklerne. Våre systemer er en kombinasjon av eldre og nyere løsninger, og har nå blitt såpass omfattende at det trengs en til på laget for å bidra til å ivareta, kvalitetssikre og løse problemer for våre nyere løsninger. Der kommer du inn.

Hos oss skal vi bruke teknologi for å løse viktige samfunnsoppgaver

Dine oppgaver:

Som teknisk ansvarlig vil du jobbe tett sammen med leverandørenes utviklere og arkitekter, våre egne tekniske ressurser og med resten av leveranseapparatet vårt. Du vil få bryne deg på arkitektur i samspillet mellom ulike løsninger, utfordringer relatert til API og integrasjon, sparring med våre dyktige utviklere, og jobbe i spennet mellom utviklingsleverandører, prosjekter og driftsleverandører. Du får jobbe med topp moderne løsninger, hvor Java er kjernespråket og Kubernetes brukes i mellomvaren. Du vil blant annet;

 • Involveres i arbeidet med å samkjøre våre eksisterende løsninger med nye løsninger basert på en bimodal arkitektur, og integrasjon inspirert av et Strangler pattern
 • Ha ansvaret for den ikke-funksjonelle delen av løsningene
 • Foreta tekniske arkitekturvurderinger sammen med leverandører, egne arkitekter og driftsmiljøene
 • Delta løpende i utviklingen av etatens arkitekturmiljø
 • Ha overblikk over helheten i Mattilsynets løsninger, og delta i utviklingsprosesser mot forretningskritiske løsninger ved hjelp av smidige utviklingsmetoder
 • Involveres i arbeid med relevante grensesnitt i samarbeid med eksterne aktører, som for eksempel Brønnøysundregistrene og Altinn

For å få dette til, innehar du følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på universitets/høyskolenivå – minimum bachelorgrad
 • Tre eller flere års relevant arbeidserfaring fra IT-teknisk stilling innenfor enten programmering eller applikasjonsdrift
 • God nok kjennskap til Java til å kunne lese og forstå koden
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk  

I tillegg får du en ekstra stjerne i boka hvis du:

 • Har erfaring med Kotlin, Go, Docker/Kubernetes eller web-rammeverk
 • Har erfaring fra tilsvarende eller lignende arbeidsfelt
 • Er interessert i BI-teknologi
 • Har interesse for/erfaring med integrasjonsproblemstillinger med interne og eksterne løsninger

Vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV.

Hos oss får du…

 • En spennende rolle hvor du har reell påvirkning på et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Jobbe med anvendelse av teknologi for noe med reell samfunnsbetydning – ingen norsk fisk eller kjøtt blir solgt eller eksportert uten vår godkjenning
 • Arbeidsplass etter eget ønske i Brumunddal eller i Oslo. Oslo kontoret flytter til nye lokaler i Holbergs Terrasse april 2020
 • Mulighet for å sparre med, og lære av, våre svært dyktige IT-konsulenter
 • Erfaring med å jobbe i et hektisk miljø, hvor du skal samhandle med mange spennende, forskjellige mennesker
 • Gode muligheter til å utforme egen rolle og arbeidshverdag
 • Reelle muligheter for kompetanseheving
 • Mulighet for fleksitid
 • Gode ordninger for forsikring og pensjon

Dette kommer i tillegg, så klart, til:

Lønn som rådgiver eller seniorrådgiver (1434/1364) etter kvalifikasjoner mellom kr. 600 000 – kr. 730 000 pr. år.

Når du sender inn søknaden din, laster opp vitnemål og attester som vedlegg.

Skulle vi tatt en prat om dette?

Kontakt gjerne våre rekrutteringsrådgivere, Maria Molvær Nesseth (901 70 114/[email protected]) eller Arve Nøstdahl (901 71 625/[email protected]) for en uforpliktende samtale.

Søk her!