Stillinger
Mattilsynet er et landsdekkende forvaltningsorgan hvis samfunnsoppdrag er å sikre befolkningens tilgang på trygg mat og trygt drikkevann. Vi jobber med å fremme folke-, plante-, fiske- og dyrehelse, samt etisk og forsvarlig hold av fisk og dyr. Som beredskapsetat må vi alltid være klare for å håndtere både små og store hendelser. For å løse vårt samfunnsoppdrag har vi 1250 verdifulle ansatte med ulike faglig bakgrunn. Hos oss finner du blant annet veterinærer, fiskehelsebiologer, toksikologer, sivilagronomer og jurister og vi er også i kontinuerlig kontakt med andre offentlige organer. Våre IT-systemer dekker alt fra større kontorlokaler i byene, til mindre systemer som brukes på større og mindre lokasjoner samt i felt over hele Norge. Vi jobber stadig med forbedring og forenkling av våre IT-funksjoner, slik at de på en best mulig måte kan fungere for alle våre ulike fagmiljøer og funksjoner. På veien mot forbedring av vår systemportefølje, samt utvikling av neste generasjons systemer, trenger vi derfor en rutinert og dyktig prosjektleder.

Hos oss kan vi bruke teknologi for å løse viktige samfunnsoppgaver

Dine oppgaver:

Som IT-prosjektleder i Mattilsynet vil du jobbe tett opp mot eksterne leverandører, dyr- mat- og helsefaglige ansatte, samt vårt interne IT-miljø. Som prosjektleder vil du raskt få en meget sentral rolle, både som leder for hele eller deler av viktige prosjekter, og som koordinator mellom ulike fagmiljøer. Prosjekter du kan komme til å jobbe med kan inkludere alt fra automatisering av prosesser rundt fiskeeksport, til forbedring av IT-løsninger for import/eksport av planter, eller prosjekter relatert til anskaffelser. Du vil jobbe aller mest med IT-utviklingsprosjekter, men også noe med anskaffelser og prosessforenklinger. Helt konkret vil du blant annet få bryne deg på dette;

 • Behovs- og kravspesifisering i prosjekt
 • Etablering av prosjektteam bestående av relevante ressurser for den enkelte prosess
 • Estimeringsarbeid på prosjektet – kostnad, tid, ressurser
 • Konsekvensvurderinger – hvem påvirkes av den enkelte endring?
 • Gjøre store prosjekter om til håndgripelige enkeltleveranser
 • Forbedring av leveranseprosesser
 • Delta i arbeidet med å videreutvikle prosjektmodellen i etaten
 • Delta i analyse- og prosessforbedringsarbeid i etaten
 • Delta i arbeidet med videreutvikling av utviklingsprosessene og porteføljestyringen i Mattilsynet

For å få dette til, innehar du følgende kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på bachelor-nivå, samt minst tre års relevant arbeidserfaring fra prosjektleder-rollen
 • God kjennskap til Prosjektveiviseren og Prince2-metodikk, gjerne gjennom relevante sertifiseringer
 • Dyktig i å strukturere prosesser
 • God på å kommunisere med mennesker med ulike faglige bakgrunner
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

I tillegg er det flott hvis du har en eller flere av disse:

 • Erfaring fra testledelse av leveranseplanlegging
 • Erfaring med porteføljestyring
 • Erfaring fra store og/eller offentlige prosjekter
 • Kjennskap til ITIL, smidige utviklingsmetoder og DevOps
 • Kjennskap til/erfaring med Lean-metodikk fra prosessforbedringsarbeid
 • Erfaring fra/god kjennskap til tekniske IT-prosjekter

Vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i cv.

Hos oss får du:

 • En spennende rolle hvor du har reell påvirkning på et svært viktig samfunnsoppdrag
 • Arbeidsplass sentralt på Adamstuen – og vi flytter til splitter nye lokaler på Holbergs Terrasse i 2020
 • Erfaring med å jobbe i et hektisk miljø, hvor du skal samhandle med mange spennende, forskjellige mennesker
 • Gode muligheter til å påvirke egen rolle og arbeidshverdag
 • Mulighet for fleksitid
 • Gode ordninger for forsikring og pensjon

Dette kommer i tillegg, såklart, til:
Stilling som seniorrådgiver (kode 1364), lønnet med kr. 600 000 – kr. 730 000 pr. år. For spesielt kvalifisert medarbeider kan høyere lønn vurderes.

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med våre rekrutteringsrådgivere i Cruit, Maria Molvær Nesseth (901 70 114/[email protected]) eller Arve Nøstdahl (901 71 625/[email protected]).

Søk via Webcruiter her!