Stillinger

Har du lyst på en lederrolle som vil påvirke morgendagens digitale helsetjeneste?

Vi søker leder for arkitekturstyring!

 

Direktoratet for e-helse har ansvar for nasjonale e-helseløsninger som skal forbedre og forenkle den digitale hverdagen for helsepersonell og innbyggere. I et samfunn som endres raskere enn før, og hvor utfordringene for folkehelsen stadig forandres, er vårt oppdrag å forenkle og digitalisere administrering av helse- og velferdstjenester for både helsepersonell og Norges befolkning. For å møte et økende kompetansebehov og et teknologisk landskap i kontinuerlig utvikling har vi nylig ansatt en rekke dyktige arkitekter, i tillegg til de svært kunnskapsrike arkitektene som allerede var på plass.

Stillingen er fast og er for tiden plassert i Divisjon styring og samhandling, Avdeling arkitekturstyring og standarder, Seksjon arkitekturstyring. 

Arbeidsoppgaver

I Seksjon arkitekturstyring vil du omgis av svært kompetente kollegaer fra et bredt spekter av faglige bakgrunner. Virksomhetsarkitektene under din ledelse skal jobbe med å styrke direktoratets normerende myndighetsrolle ovenfor etablering av nasjonale arkitekturprinsipper, samt sørge for vellykket etterlevelse av disse prinsippene i våre produkter. Som sådan blir det ditt ansvar å sørge for at seksjonen trives godt, har tilstrekkelig samarbeid internt og eksternt, og utvikles i riktig retning, samt å arbeide eksternt med å påvirke sektorens og befolkningens inntrykk av direktoratet, våre planer og vår rolle. Dine arbeidsoppgaver blir blant annet å:

 • ha personalansvar for seksjonens tolv ansatte, samt rekruttering, medarbeidersamtaler, HMS, og annet som må antas å kunne inngå i lederrollen
 • gi retningsgivende fagledelse og sørge for kompetansebygging av dine ansatte
 • være faglig støtte til kollegaer, bistå med tekniske valg og sikre god kvalitet på leveranser  
 • delta i interne og eksterne aktiviteter og forum på direktoratets og avdelingens vegne
 • kommunisere arkitekturrelaterte beslutninger og strategier til/med interessentgrupper og aktører, samt i ulike fora 

Noe reisevirksomhet må påregnes.  Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner

For å lykkes i stillingen må du ha:

 • relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis innen informasjonsteknologi, fra høyskole eller universitet, minimum på bachelornivå. Svært lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om utdannelse.
 • minst ti års relevant arbeidserfaring
 • minst tre års arbeidserfaring innen virksomhetsarkitektur 
 • arbeidserfaring med prosjektledelse innen middels eller store prosjekter
 • erfaring med arkitektur- og/eller IT-ledelse fra større, mer komplekse organisasjoner
 • svært gode kommunikasjonsferdigheter
 • svært god evne til muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk

Vi ønsker også at du har:

 • bakgrunn fra en konsulentrolle eller fra en konsulentleder-rolle
 • forståelse for utfordringene knyttet til endringsprosesser med implementering/endring av IT-løsninger
 • erfaring fra helsesektoren
 • erfaring fra omstillings- eller endringsprosesser
 • erfaring med utredningsformer innen offentlig sektor (f.eks. KS-ordningen, Utredningsinstruksen,
 • utforming av Satsingsforslag i forbindelse med staten)

Personlige egenskaper

Som leder i Direktoratet for e-helse må du ha gode lederegenskaper. Du identifiserer deg med verdiene våre handlekraftig, ansvarlig, tett på og tydelig. Vi ser etter deg som har vilje og evne til å tenke nytt og utvikle organisasjonen. Du er god til å lytte og finner løsninger i komplekse arbeidsprosesser.

For å lykkes som leder hos oss må du:

 • motiveres av å spille folk gode, og av å identifisere seksjonens retning og jobbe mot denne
 • kunne engasjere og gi tillit til høyt kompetente kunnskapsmedarbeidere og få dem til å spille på lag, slik at dere sammen lykkes å levere resultater av høy kvalitet
 • ha evne til å ta initiativ forankret i etablert strategi og målbilde
 • ha gode samarbeidsevner for å bygge gode relasjoner internt og eksternt

Vi tilbyr

Hos oss får du:

 • en viktig og berikende rolle i et sentralt samfunnsoppdrag
 • en svært spennende og utfordrende ledererfaring blant meget kompetente ansatte fra ulike faglige bakgrunner
 • bidra til å utgjøre en reell forskjell for digitale norske helsetjenester
 • bryne deg på komplekse utfordringer som står midt i spennet mellom jus, politikk og teknologi

I tillegg tilbyr vi: 

I Direktoratet for e-helse får du kolleger som er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement. Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap der tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende. Vi tilbyr deg et faglig sterkt, dynamisk og hyggelig miljø med høye ambisjoner. Du vil jobbe i team med dyktige og engasjerte medarbeidere og være med på å påvirke fremtidens e-helseløsninger.

 • stilling som seksjonssjef (stillingskode 1211) med årslønn som tilsvarer kr 906 000 – 1 152 500 (lønnstrinn 84 – 94), avhengig av søkerens kvalifikasjoner
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • gode seniorordninger fra 62 år
 • fleksibel arbeidstid
 • arbeidsplass i moderne lokaler midt på Skøyen i Oslo
 • Vi i Direktoratet for e-helse skal gjenspeile hele Norges befolkning og vi ønsker alle kvalifiserte søkere uansett alder, kjønn og bakgrunn, velkommen! Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi tilrettelegger gjerne arbeidsplassen for deg som har behov for det. 

Har du noen spørsmål om stillingen? 

Ta gjerne kontakt med våre rekrutteringsrådgivere i Cruit, Maria Molvær Nesseth på 901 70 114/[email protected] eller

Arve Nøstdahl på 901 71 625/[email protected]    

Søk på stillingen her!