Stillinger

Om stillingen

Kompetansen til menneskene er en av Norges viktigste ressurser. Derfor tar Kompetanse Norge samfunnsoppdraget vårt på alvor; at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi som befolkning trenger. I Seksjon Digitalisering og IT har vi som ansvar å transformere, effektivisere og systematisk utvikle verdiøkende tjenester både for interne brukere, og for våre borgere.

Vi er nå i en overgangsfase der vi gradvis tar i bruk ny teknologi for å tilfredsstille krav til en brukerorientert og smidig tjenesteutvikling. Vi har en rekke systemer som har flere koblingspunkter internt og med eksterne aktører. Som Virksomhetsarkitekt hos Kompetanse Norge vil det bli ditt ansvar å avdekke potensialet ved digitalisering og automatisering av manuelle og digitale prosesser, med det overordnede mål at de flinke folka som jobber her skal få mer tid og ressurser til å fokusere på sine fagområder.

Arbeidsoppgaver og ansvar vil blant annet være å:

 

 • Identifisere digitalt potensiale i dagens arbeidsprosesser
 • Identifisere relevante beslutningstakere og jobbe proaktivt med disse
 • Samarbeide tett med organisasjonen for å forankre digitale endringsprosesser
 • Ivareta tekniske aspekter som å etablere API’er, eksportering av data, datadeling med andre sektorer, etc.
 • Samhandle med våre kontorer i Bergen og Tromsø
 • Styrke og konkretisere direktoratets digitale strategi
 • Omdanne strategier til konkrete arbeidsplaner gjennom å holde workshops og møter, tegne opp prosesser og fordele ansvar
 • Identifisere relevant teknisk infrastruktur slik at avgjørelser tas med hensyn til denne
 • Ta ansvar for kartleggings- og budsjettprosesser relatert til dine prosjekter

I noen prosesser vil du mer eller mindre være en bidragsyter, i andre vil du få fullstendig prosjektleder-ansvar for store prosesser. Innovasjon og brukerorientering er viktige fokusområder hos Kompetanse Norge, så vi ønsker at du bidrar med gode innspill og idéer til hvordan vi kan anvende ny teknologi og muligheter. Kompetanse Norge har kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen. Vi har AV-utstyr av høy kvalitet for samarbeid på tvers av lokasjoner – noe reisevirksomhet må du likevel regne med.

For å få til dette, må du ha følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse på minimum bachelornivå*
 • Minimum tre års relevant arbeidserfaring, eksempelvis som IT-prosjektleder, system designer, virksomhetsarkitekt eller løsningsarkitekt
 • Vært prosjektleder for ett til to større automatiserings-/digitaliseringsprosjekter
 • Bidratt i større endringsprosesser relatert til arbeidsmetoder, bruksmønstre og software-utskifting/-implementering.
 • Kjennskap til LEAN-metodikk for endring av prosesser eller fremstilling av tjenester, og/eller relevante arkitekturprinsipper, eksempelvis TOGAF
 • Erfaring med å spesifisere funksjonelle, tjenestemessige og systemtekniske krav på flere modulnivåer og for hele system
 • God fremstillingsevne på norsk, muntlig og skriftlig

* Svært lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om formell utdannelse.

Det er også en fordel med:

 • Kompetanse på Office365-løsninger (blant annet SharePoint, Dynamics365 etc.)
 • Relevante sertifiseringer relatert til prosjektledelse eller arkitektur, eksempelvis Prince2, TOGAF eller ITIL
 • Erfaring fra, eller kjennskap til, offentlig sektor
 • Erfaring fra, eller kjennskap til, utdannings- og kompetanseområdet
 • Erfaring med å samarbeide mot tjenesteleverandører innen IT-sektoren
 • God fremstillingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Som person kjenner du deg igjen i dette:

 • Du takler godt høyt arbeidspress i perioder, og evner å arbeide strukturert også under stressende situasjoner
 • Du evner å omdanne strategier til konkrete handlingsplaner og materialiserte gevinster
 • Du ser mulighetsrommet digitaliseringsprosesser kan by på
 • Du er god på å ta hensyn til brukerperspektivet
 • Du har meget gode kommunikasjonsferdigheter, og er dyktig på å forankre dine idéer, samt å forklare teknologi på en måte som er forståelig også for ikke-teknologer
 • Du har langsiktige perspektiver på de løsningene og arbeidsprosessene du skaper

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeids- og utdanningslivet i en lengre periode. Opplysninger om dette kan brukes til registerformål.

Hos oss får du:

 • Bidra til digitaliseringen av offentlig sektor – det er dette som skal gjøre at Norge får mer ut av hver skattekrone
 • En spennende og utfordrende rolle hos et direktorat med gode muligheter for å gjennomføre endringer
 • Mulighet til å påvirke arbeidsprosesser i et helt direktorat

Dette kommer selvsagt i tillegg til:

 • Fast stilling som seniorrådgiver, lønnet med 691 400 NOK – 906 000 NOK i henhold til Statens lønnsregulativ. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn blir avtalt etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksitidsordning
 • Mobiltelefonordning
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån. Til dette trekkes det to prosent av lønnen til lovfestet innskudd.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Om arbeidsgiveren

Gode ordninger for læring gjennom hele livet er en betingelse for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge jobber for å heve voksnes kompetanse slik at flest mulig har den kompetansen arbeidslivet trenger. Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Tromsø.

Lurer du på noe?

Da må du gjerne ta kontakt med oss! Du når oss på e-post eller telefon;
Maria Molvær Nesseth, rekrutteringsrådgiver: [email protected] // +47 901 70 114
Arve Nøstdahl, rekrutteringsrådgiver: [email protected] // +47 901 71 625

Søk på stillingen her!