Stillinger

Om stillingen

Kompetansen til menneskene er en av Norges viktigste ressurser. Derfor tar Kompetanse Norge samfunnsoppdraget vårt på alvor; at alle skal kunne lære hele livet og sikre seg kompetansen vi som befolkning trenger. I Seksjon Digitalisering og IT har vi som ansvar å transformere, effektivisere og systematisk utvikle verdiøkende tjenester både for interne brukere, og for våre borgere.

Vi er nå i en overgangsfase der vi gradvis tar i bruk ny teknologi for å tilfredsstille krav til en brukerorientert og smidig tjenesteutvikling. Vi har en rekke systemer som har flere koblingspunkter internt og med eksterne aktører. Som Cloud Manager får du et dedikert ansvar for å ta i bruk de muligheter som ligger i skyen, og være en viktig ressurs i Kompetanse Norges moderniseringsarbeid. Du skal være med på å skape vår strategi for skytjenester og påvirke hvordan og hvor våre fremtidige informasjonssystemer skal etableres.

Arbeidsoppgaver og ansvar vil blant annet være å:

 • Utarbeide veikart for skyporteføljen i samarbeid med arkitekter og leverandører
 • Ha oversikt over skyarkitektur, IT-prosesser, integrasjoner og avhengigheter innenfor eget ansvarsområde
 • Optimalisering og drift av sky-tjenester, herunder tjenestekjøp og skalering
 • Ansvar for å stille krav, godkjenne og kvalitetssikre tjenester i skyen
 • Ansvar for å flytte tjenester fra on-prem til sky
 • Ansvar for at tjenester som kjører i sky blir sikret og overvåket
 • Utvikle egen og andres kompetanse på sky som fagområde
 • Forvaltningsansvar for skybaserte tjenester
 • Styre ressurser og ved behov kvalitetssikre arbeid som er utført
 • Bidra til videreutvikling av driftsmiljøet, herunder etterlevelse av prosedyrer og rutiner

I tillegg ser vi for oss at du kan ta i et tak der det trengs, eksempelvis på nettverks-siden, når situasjonen tilsier det. Innovasjon og brukerorientering er viktige fokusområder hos Kompetanse Norge, så vi ønsker at du bidrar med gode innspill og idéer til hvordan vi kan anvende ny teknologi og muligheter. Kompetanse Norge har kontorer i Oslo, Tromsø og Bergen. Vi har AV-utstyr av høy kvalitet for samarbeid på tvers av lokasjoner – noe reisevirksomhet må du likevel regne med.

For å få til dette, må du ha følgende kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse på minimum bachelornivå*
 • Erfaring med strategi for migrering av tjenester fra on-prem til sky, samt komplekse tjeneste- og dataintegrasjoner
 • God kunnskap på arkitektnivå om en eller flere skyløsninger, eksempelvis Amazon Web Services, Google Cloud Platform eller Microsoft Azure
 • Kjennskap til og interesse for etablering av infrastruktur som kode
 • God kjennskap til risikovurderinger rundt oppetid, sikkerhet og annet vedrørende migreringsprosjekter mot skyplattformer
 • God fremstillingsevne på norsk, muntlig og skriftlig

* Svært lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for kravet om formell utdannelse.

Det er også en fordel med: 

 • Kompetanse på etablering, forvaltning og drift av Office365-løsninger (blant annet SharePoint, Dynamics365 etc.)
 • Relevante sertifiseringer relatert til skyplattformer, eksempelvis Microsoft sine AZ-sertifiseringer eller annet tilsvarende
 • Erfaring fra, eller kjennskap til, offentlig sektor
 • Erfaring med tjenesteleverandører innen IT-sektoren
 • God fremstillingsevne på engelsk, muntlig og skriftlig

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Som person kjenner du deg igjen i dette:

 • Du takler godt høyt arbeidspress i perioder, og evner å arbeide strukturert også under stressende situasjoner
 • Du evner å omdanne strategier til konkrete handlingsplaner og materialiserte gevinster
 • Du er god på å ta hensyn til brukerperspektivet
 • Du er en stabil og ansvarlig person, og bidrar til at alle drar i samme retning

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeids- og utdanningslivet i en lengre periode. Opplysninger om dette kan brukes til registerformål.

Hos oss får du:

 • Bidra til digitaliseringen av offentlig sektor – det er dette som skal gjøre at Norge får mer ut av hver skattekrone
 • En spennende og utfordrende rolle hos et direktorat med gode muligheter for å gjennomføre endringer
 • Mulighet til å påvirke hvordan skylandskapet i kunnskaps-sektoren vil se ut i tiden fremover
 • En meget sentral arbeidsplass i moderne lokaler ved Arkaden i Oslo Sentrum

Dette kommer selvsagt i tillegg til… 

 • Fast stilling som seniorrådgiver, lønnet med 691 400 NOK – 906 000 NOK i henhold til Statens lønnsregulativ.[AP1]  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn blir avtalt etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner.
 • Fleksitidsordning
 • Mobiltelefonordning
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån. Til dette trekkes to prosent av lønnen til lovfestet innskudd.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Om arbeidsgiveren

Gode ordninger for læring gjennom hele livet er en betingelse for et inkluderende arbeids- og samfunnsliv. Kompetanse Norge jobber for å heve voksnes kompetanse slik at flest mulig har den kompetansen arbeidslivet trenger.Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Vi har kontorer i Oslo, Bergen og Tromsø.

Lurer du på noe?

Da må du gjerne ta kontakt med oss! Du når oss på e-post eller telefon;

Maria Molvær Nesseth, rekrutteringsrådgiver: [email protected] // +47 901 70 114
Arve Nøstdahl, rekrutteringsrådgiver: [email protected] // +47 901 71 625

Søk stillingen her!