Melin Medical AS søker Forvaltningsressurs (DevOps)

Melin Medical bidrar til at helsepersonell kan bruke tiden sin på fag, ikke administrasjon. Vi leverer fullautomatiserte administrasjons- og betalingsløsninger for legekontorer, kiropraktorklinikker, fysioterapeuter, tannlegekontorer, sykehus og andre aktører i helsesektoren. Vi leverer løsninger for transaksjoner, ende til ende .

Hvorfor trenger vi akkurat deg?

Vi driver en forretningskritisk operasjon med høye krav til oppetid og feilfri flyt. Vi leverer
hardware (Terminaler) og softwareløsninger som skal fungere 24/7/365. Vi søker nå en Forvaltningsressurs (DevOPS) for transaksjons- og inkasso-plattformen. Plattformen er en integrert løsning som krever at du må sette deg inn i hele verdikjeden. Du vil jobbe tett med ledelsen som har ekstremt høye forventninger til leveranse og bistå de med å forstå hva de trenger. Vi ser spesielt etter en som liker scripting, databaser, har et øye for å forbedre prosesser og ikke minst en som brenner for automatisering og robotisering av manuelle oppgaver. Du vil jobbe for å forvalte, vedlikeholde og håndtere den operasjonelle delen av plattformen.

Målsettning med rollen:
Forvaltning og automatisering

Hva skal du gjøre?
● Daglige sjekker og manuelle rutiner
● Automatisering av manuelle rutiner og oppgaver
● Jobbe med arbeidsflyt, supportere teamene med sin arbeidsflyt og forstå triggerne til
disse
● Rapportering
● Sette seg inn i prossessene for håndtering og oppfølging av utestående fordringer og
forstå og forvalte oppsett av inkassohåndtering
● Vedlikehold av infrastruktur
● Jobbe med SQL og sql scripting
● Scripting i Powershell
● Remote desktops
● Vedlikehold av applikasjoner og system administrator oppgaver som søking og
feilretting
● Fikse vanlige utfordringer på Microsoft plattformen
● Katastrofehåndtering og gjenoppretting.

Du må forstå hvordan å automatisere og gjennomføre dette på en driftsplattform. Lokalisere forbedringspotensialer i plattformen og utbedre (gjennom utvikling) eller beskrive mer kompliserte utviklingsoppgaver i vårt oppgavestyringssystem (AzureDevOps) for utviklingsteamet.

Du må sikre at alt skal kildekode håndteres, og være brennende opptatt av at ingen oppgaver utføres på plattformen uten at det går gjennom pipelines og støttes av en «one-click recovery». Vi bruker AzureDevOps, med Git som source control. Vi benytter også BluePrism på RPA og har i dag flere roboter som arbeider på plattformen.

Hvem er du?
Du er en systematisk problemløser med høye krav til kvalitet. Du forstår verdien av å løse problemer sammen med de andre. Dette er en forretningskritisk rolle som krever gode holdninger og et service-mindset. Du er presis og forstår resultatet av dine handlinger, og du brenner for automatisering og robotisering.

Hva trenger du av kompetanse?
● Bakgrunn fra “DevOps” og forvaltning (Gjerne med lett utviklingskompetanse) av
forretningskritiske systemer
● Generell erfaring med system og applikasjons-forvaltning
○ Vedlikehold, rette feil, tett dialog med utvikling, kommunisere med 3.parts
leverandører.
● Plattform kunnskap på Microsoft, SQl, Azure, standard system
● Domenekunnskap på faktura/gjeld/inkasso-innsamlingsplattformer
● SQL (Script, SSIS, SSRS, SSAS) & Poweshell(Scripting)
● AzureDevOps

Hva vi tilbyr?
Muligheten til å jobbe i et selskap i sterk vekst i en rolle med høy kompleksitet og høye krav til leveranse. Dette er en nøkkelrolle i selskapet. Få mulighet til å jobbe på en arbeidsplass med høy grad av mangfold med hele 11 nasjoner representert. Mulighet til å jobbe med forbedring i alle ledd og vise din verdi.

Interessert i å høre mer?

Kontakt Bjørn Ursin, [email protected] eller Selina Stenberg, [email protected]