Recruitment Process Outsourcing (RPO) er en form for Business Process Outsourcing (BPO) hvor en arbeidsgiver flytter hele eller deler av sin rekrutteringsprosess til en ekstern leverandør. Som oftest er dette et rekrutteringsselskap, som Cruit, men det finnes også mange selvstendige konsulenter som livnærer seg på dette.

I en RPO-prosess kan rådgiveren benytte seg av selskapets interne kvalitetssystem og rutiner, men rådgiveren kan også ta med seg sitt malverk og bygge prosessen ut fra det. Hvordan partene løser dette avhenger av behovene hos kunde, men kjennetegnes av at rekrutteringsrådgiveren er tettere på i en tradisjonell rekrutteringsprosess.