I arbeidet med bedre brukeropplevelser for kundens brukere og å se deres tjenester i sammenheng fra brukerens perspektiv har kunden behov for å fortsette utarbeidet med et felles sett av brukerdefinisjoner og brukerreiser. UX-designeren vil jobbe tett med innleid interaksjonsdesigner.

Oppgaver:

Konsulenten vi søker vil ha hovedansvar for å definere brukergrupper og utarbeide brukerreiser.
Konsulenten vil jobbe tett med avdelingsdirektør for IT utvikling og innleid interaksjonsdesigner.

 • Lede og organisere innsikt, analyse og brukerreiser for våre brukergrupper
 • Konvertere innsiktsarbeid til beskrivelser av brukergrupper og deres behov slik at det kan gjenbrukes i vårt UX arbeid strategisk og operativt
 • Lede workshoper og samarbeide tett med fagside, interessenter, og innleide konsulenter
 • Bidra med materiale som kan benyttes til forankring og «markedsføring» av brukergrupper og UX- arbeid i organisasjonen
 • Lede og organisere brukerintervjuer

Kompetansekrav:

 • Dokumentert minimum 2 års erfaring med tjenestedesing/UX-design
 • Erfaring med å undersøke og visualisere brukerreiser
 • Erfaring med å definere brukergrupper, der det er en rekke ulike brukere som bruker flere og sammensatte tjenester
 • Erfaring med å kjøre WS med tverrfaglige grupper
 • God evne til å konvertere ideer til skisser
 • Gode kunnskaper innenfor Adobe/Figma, Axure eller lignende
 • Erfaring med Value Proposition Design-rammeverk

Omfang: 100 % i perioden 01. okt – 31. des 2019. Mulighet for forlengelse.
Arbeidsplass: Drammen

Vis interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og timepris.