Har du lyst til å være med å designe og brukerteste innvovative tjenester i Oslo-regionen?

Om oppdraget:

Mobilitetsprosjektet Smartere Transport i Oslo-regionen (STOR) drives i samarbeid mellom Ruter, Statens Vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo.
Kunden trenger en tjenestedesigner som trives i skjæringspunktet mellom brukersentrert design og ny teknologi. Du vil inngå i tverrfaglig team sammen med delprosjektleder, fageksperter, driftsteknikere og løsningsarkitekter. Som tjenestedesigner vil du ha hovedansvar for å sikre at de riktige brukerbehovene og målgruppene er i fokus, samt rekruttere og følge opp testpersoner under brukertestingen.
Prosjektet handler om mobilitetstjenester, men det vil være fokus på hele kundeopplevelsen og arbeidet vil dermed være variert.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Flere års erfaring som tjenestedesigner
  • Kan smidig designmetodikk/design thinking
  • Kan fasilitere workshops
  • Interesse for og kunnskap om ny teknologi for smarte mobilitetsløsninger
  • Drive og utføre prosesser innen behovsanalyse og konseptutvikling
  • Evne å drive prosessen fra ide til ferdig løsning med en del usikkerhet i tidlige faser
  • Utarbeide kundereiser, løsningsskisser og prototyper
  • Planlegge og gjennomføre brukertesting/brukerinvolvering med reelle sluttbrukere og gjennomføre reelle piloter

Oppstart: 18. november
Varighet: 31. desember 2020
Omfang: 100%
Opsjon: Mulighet for forlengelse på 1 år
Arbeidsplass: Oslo

Vis din interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og ønsket timepris for oppdraget.