Bakgrunn:

Dette prosjektet er nyutvikling og kunden starter opp med å spesifisere allerede i år, men med full oppstart fra 06.01.2020.
Kunden bruker idag mye FitNesse for automatisering av tester, men om kandidaten har andre forslag for å automatisere testingen er kunden åpne for innspill.

Krav:

 • Agile Work Environment.
 • API & UI Testing both (Manual /  Automation).
 • SDLC life cycle / Testing Life cycle (System testing, Integration testing, End to End Testing)
 • Tools Cucumber , SPOCK (BDD – Gherkin).
 • Test Automation framework Maintenance and Development.
 • JAVA & GROOVY
 • Git/Bitbucket (Version control)
 • Microservices
 • Maven (Build Management Tool)

Ønskede kvalifikasjoner:

 • JIRA
 • Knowledge on SAFe
 • IntelliJ IDEA, Eclipse, or similar
 • OpenShift, Kubernetes, Docker, Jenkins, DevOps
 • SonarQube
 • JUnit, JMeter
 • IBM/Rabbit MQ, Oracle DB, MongoDB
 • Performance Test
 • Python
 • Payments / Cards Domain knowledge
 • Postman/SOAPUi
 • Spring
 • Webservice / UI Development experience

Oppstart: Full oppstart fra 06.01.2020
Varighet: 6-9 måneder
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

 

Vis din interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og timepris.