For en kunde i kraft og energibransjen søker vi en Testleder/Innføringsansvarlig til å erstatte nåværende ressurs.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil foregå i et team som vil være sammensatt. Kjerneoppgaver for rollen:

 • Detaljplanlegge og følge opp alle aktiviteter relatert til release og deploy
  • Koordinere aktiviteter med ekstern leverandør samt interne avdelinger i linjen
  • Utarbeide informasjonsplan og sikre godt samvirke med linjen og systembrukerne
  • Bidra til at release og deploy gjennomføres på en sikker og smidig måte samt at prosjektets overordnet mål om innføring av devops realiseres

 • Løpende rapportere status, risiko og avvik til team og prosjektleder

 • Inngå i prosjektets lederteam som Innføringsansvarlig
 • Støtte prosjektdeltakere med detaljplanlegging og oppfølging av alle aktiviteter relatert til opplæring:
  • Ferdigstille og forankre kursmateriell og dokumentasjon
  • Bestille og tilrettelegge alle nødvendige fasiliteter og alle nødvendige instruktører til opplæring
  • Følge opp veiledere og personell som gjennomfører opplæring utenfor kursrammen

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

 • Utdanning på minimum Bachelor-nivå
 • PRINCE2 sertifisert
 • ISTQB sertifisert
 • Dokumentert erfaring med å avholde kurs og gjennomføre opplæring i IT-prosjekt
 • Dokumentert erfaring med release og deploy
 • Dokumentert erfaring med leverandøroppfølging
 • Dokumentert ledererfaring fra større IT-prosjekter med komplekse og driftskritiske løsninger
 • Erfaring fra energibransjen og kjennskap til Energy management systems (EMS) vil være en fordel
 • Teknisk erfaring vil være en fordel

Andre krav

 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, tilpasset målgruppe (ledelse, brukere, utviklere). Prosjektets arbeidsspråk er engelsk (utenlandsk leverandør)
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere høy usikkerhet
 • Selvgående, analytisk og strukturert
 • Initiativrik, proaktiv, og resultatorientert

 

Oppstart: Snarest
Varighet: 30.06.2020
Omfang: 100%
Opsjon: 1 år
Arbeidssted: Oslo

 

Meld interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og timepris.