Bistand fra ressurs 1:

Helsedirektoratet har behov for å etablere et drift- og forvaltningsregime for direktoratets eksisterende administrative systemer samt etablere et målbilde og veikart for de samme systemene.
Det er behov for en Teknisk Prosjektleder som kan ta ansvar for følgende:

 • Etablering av ett helhetlig drift- og forvaltningsregime for de administrative systemene til Helsedirektoratet.
 • Etablere driftsrutiner med klare retningslinjer for avvikshåndtering
 • Opprette arkitektur- og systemdokumentasjon for løsningene, samt målbilde og veikart.

Bistand fra ressurs 2:

Helsedirektoratet har behov for bistand til å utarbeide en konseptrapport med anbefaling til løsning på området manuell saksbehandling. Kunden ser for seg at konseptrapporten vurderer to – tre hyllevareløsninger som finnes på markedet i dag og som vil kunne dekke direktoratets behov på dette området.
Det er behov for en teknisk prosjektleder som kan ta ansvar for følgende:

 • Kartlegge direktoratets behov ved å gjennomføre møter med tjenestansvarlige for 2 – 3 andre løsninger
 • Utarbeide konseptrapport med anbefaling

Krav:

 • Må ha teknisk forståelse og kunne bistå operativt i prosjektgjennomføringen.
 • Må kunne se og sikre helhet i løsninger på tvers av ulike teknologier og utviklingsmiljøer.
 • Må ha erfaring med forvaltning av IT-løsninger
 • Må ha erfaring med etablering av strategier for IT-løsning

Ønsket kompetanse:

 • Bør ha erfaring fra virksomheter innen relevante bransjer
 • Bør kunne dokumentere gjennomføringsevne som prosjektleder
 • Bør ha god kjennskap til kunnskapsforvaltning i offentlig sektor/helsesektoren
 • Bør ha (minimum) 5 års arbeidserfaring innen forvaltning/programvareutvikling.

Oppstart: 7. oktober
Varighet: Ut november 2019, mulighet for forlengelse inntil 1 år
Omfang: 2 konsulenter i 2 x 100% stilling
Arbeidsplass: Oslo

Vis interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og timepris.