Bakgrunn:

Kundens IT-system ble lansert 18. februar 2019 og er i operativ drift.
De har behov for flere ressurser for å bistå i en transisjon samt å sikre kapasitet og kompetanse til å ta over utviklingen og drift av deres applikasjon.

Arbeidsoppgaver:

Det er beskrevet følgende arbeidsoppgaver for rollen systemarkitekt. Arbeidet vil foregå i et team som vil være sammensatt.

 • Delta i informasjonsoverføring fra leverandør med spesielt ansvar for informasjons-, applikasjons- og teknisk arkitektur.
 • Delta i utarbeidelse og forvaltning av metodikk, standarder og maler og bidra til at disse blir fulgt.
 • Delta i prosjekter ved innføring av nye IT-løsninger eller endringer av eksisterende løsninger og sørge for at prosjekter gjør gode arkitekturvalg.
 • Delta i prosjekter og standardiseringsarbeid med ansvar for spesifikasjon og kvalitetssikring av grensesnitt.
 • Bistå med arkitekturavklaringer til leverandører og utviklere i prosjekter.
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av tekniske tester ved kontrollpunkt og godkjenningsprøver
 • Bidra til at relevante overordnede arkitekturprinsipper og –krav etterleves i prosjektene.
 • Bidra med å kvalitetssikre drifts- og systemdokumentasjon ved kontrollpunkt og godkjenningsprøver.
 • Bidra med god forankring hos relevante interessenter.

Krav:

 • Vi ønsker bredde som dekker dokumentert erfaring med bla.a.:
  • Infrastrukturarkitektur og/eller
  • Integrasjonsarkitektur og/eller
  • Utviklingsmiljøarkitektur (dev-ops) og/eller
  • Løsnings- og systemarkitektur på virksomhetskritiske løsninger
 • Dokumentert erfaring med systemutvikling (gjerne på Java)
 • Dokumentert erfaring fra arbeid i store og komplekse prosjektorganisasjoner, gjerne fra prosjekter basert på en smidig gjennomføringsmodell
 • Har arkitekturforståelse, teknisk forståelse og evne til å se teknologi i sammenheng med forretningsmessige mål.


Oppstart
: Senest 15. august 2019
Varighet: 3 år
Opsjoner: 1 + 1 år
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.