For en av våre kunder søker vi en webutvikler backend/ fullstack. Rollen skal primært ivereta forvaltning og videreutvikling av webløsningen til kunden, men vil også bli noe involvert i utvikling av nye webapplikasjoner(Single Page Applications) og webportalløsninger.

Arbeidsoppgaver:

 • Sammen med teamet ha ansvar for forvaltning (og noe drift) av eksisterende løsninger (i EPiServer og .Net)
 • Bistå i valg av teknologi for nytt CMS
 • Bistå i etablering av ny teknologiplattform og migrering til det
 • Bistå med testing
 • Kommunisere utfordringer og føre frem til avklaringer med teamet
 • Bygge opp domenekunnskap og god forretningsforståelse innen reiseinformasjonstjenester
 • Bistå med beslutninger og avklaringer i teamet
 • Etablere gode relasjoner med utviklingsmiljøer hos kunden

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra webteknologier, verktøy og rammeverk i Node.js, Express, NPM, osv.
 • Erfaring fra .NET back-end teknologier som ASP.Net 4.5 og 5 WebAPI/WCF/REST/MVC
 • EPIServer (v. 7.5 og høyere)
 • JavaScript, HTML5, AJAX, CSS, Jquery, ASP.NET, .Net C#
 • TeamCity og Octopus eller tilsvarende bygg- og deploymentløsninger
 • Streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams
 • Kjennskap til ulike headless CMS systemer
 • Kjennskap til håndtering av distribuerte sesjoner (ved integrasjon av flere SPA-er)
 • Kjennskap til microservice arkitektur
 • God erfaring med smidige utviklingsmetode
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C11, Engelsk minimum nivå B2

Positivt med kjennskap til:

 • Google Analytics
 • JIRA, Confluence og Stash

Oppstart: Starten av februar
Varighet: 31.07.2019
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo sentrum

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.