For en av våre kunder i offentlig sektor søker vi en dyktig virksomhetsarkitekter.

Generell beskrivelse av oppdraget:
Formålet med anskaffelsen er å få konsulentbistand i arbeidet med å etablere referansearkitektur innen informasjonsutveksling herunder eOppslag.
Arkitekturen skal sikre‏‏‎‎‎‎‎‬‏‏‎‏‏‪‪‪‏‏‬‏ at forvaltningen fremstår helhetlig overfor sine brukere og løser sine oppgaver på en effektiv og sammenhengende måte.

Konsulenten skal levere følgende innen 31.3.19:

  • Utkast til referansearkitektur for eOppslag
  • Utkast til overordnet sammenheng for ulike varianter av referansearkitekturene
  • Tilgjengeliggjøre i bl.a. GitHub:
  • Sammenheng og kontekst for informasjonsutveksling
  • Modeller
  • Dokumentasjon
  • «Oppskrifter» og sjekklister

Oppstart: Snarest
Varighet: 31.03.2019, mulig forlengelse til 31.05.2020 med minst tre måneder om gangen
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.