For en stor offentlig kunde søker vi en virksomhetsarkitekt/løsningsarkitekt.

Oppdraget går ut på å etablere et overordnet målbilde (ende-til-ende) for en verdikjede som går fra avlesning av fjernvarme (målere) til CRM til fakturering.

Erfaring:

  • Erfaring med TOGAF 9 og BPNM (Business Process Modelling Notation) er en fordel

Oppstart: Snarest
Varighet: Frem til Jul 2019
Lokasjon: Oslo

Vis din interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.
Legg ved CV og timepris, samt din tilgjengelighet.