Bakgrunn

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helse Sør-Øst sammen med de andre regionale
helseforetakene oppgave med å forberede innføring av Nasjonalt screeningprogram for tarmkreft fra
2019 med utvikling av nytt IT-program.

Formålet med screeningen er å redusere forekomst og dødelighet av tarmkreft i befolkningen som
tilbys screening, ved å oppdage og fjerne forstadier til kreft eller oppdage og behandle kreft.
Screeningprogrammet er planlagt innført nasjonalt over en periode på fem år, med oppstart i 2021,
og er definert som et nytt helsetilbud. Tilbudet skal gis til kvinner og menn det året de fyller 55 år.
Når programmet etableres fra 2020, skal immunokjemisk test for blod i avføringen (iFOBT) være
standard screeningmetode. Det skal gjennomføres en gradvis overgang fra iFOBT til koloskopi som
standard screeningmetode. Koloskopiscreening gjøres én gang i livet, mens iFOBT gjentas hvert annet
år i løpet av en 10-årsperiode.

Et nasjonalt screeningsprogram vil være helt avhengig av god IT-støtte for å sørge for en trygg og
sikker innføring og gjennomføring av tarmscreening og for å sikre drift, monitorering og
kvalitetssikring av hele screeningprogrammet. Det er besluttet at løsningen skal utvikles ved Helse
Sør-Øst/Kreftregisteret med eget utviklerteam basert på Java og open-source teknologi.
Helse Sør-Øst ved Kreftregisteret har ressurser til å utvikle ny løsning ved hjelp av eget dedikert
utviklerteam basert på en blanding av interne ressurser med domene kunnskap om screening og
innleide ressurser. Teamet vil benytte seg av DevOps praksis med utviklerverktøy med tilhørende
biblioteker basert på åpen standardisert kildekode (Java). Teamet trenger nå en brukergrensesnitt
designer (UX-designer).

Ressursens arbeidsoppgaver:

  • Lage prototyper og skisser av brukergrensesnitt
  • Implementere vedtatt design i stilark
  • Overordnet ansvarlig for det visuelle designet og brukerdialogene
  • Andre relevante prosjektoppgaver

Kompetanse og erfaring:
Ønsket til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:

  • Confluence/JIRA
  • Smidig utviklingsmetodikk
  • Kjenne til designspråk som Material Design

Må-ha-krav til erfaring/kompetanse til valgt konsulent:

  • HTML5
  • CSS3
  • Norsk og engelsk muntlig og skriftlig

Oppstart: Snarest
Varighet: 30.06.2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.