Konsulenten vil ha ansvar og oppgaver innen følgende områder:

 • Informasjons- og prosessmodellering
 • Etablere behov- og kravhåndteringsprosess for HelseID
 • Analysere, strukturere og dokumentere krav
 • Sikre at produktkøen til enhver tid er prioritert, estimert, spesifisert og tilgjengelig for utviklerne og andre

Krav til kompetanse:

 • Dokumentert erfaring som produkteier eller funksjonell arkitekt i systemutviklingsprosjekter i et større IT-miljø
 • God kunnskap og erfaring med å strukturere og dokumentere behov gjennom modeller, epos, brukerhistorier og akseptansekriterier
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk, fortrinnsvis scrum

Kompetanse og erfaring utover minstekrav:

 • Erfaring fra utvikling av systemer og/eller tjenester i helsesektoren
 • Kjennskap til helsesektorens Norm for informasjonssikkerhet
 • Erfaring med informasjonsmodellering
 • God teknisk forståelse, med kompetanse på og erfaring med en eller flere av følgende komponenter:
  • Autentiseringsprotokoller, spesielt OAuth, OIDC og SAML
  • .NET og C#
  • IdentityServer4 eller tilsvarende produkter
 • Erfaring med verktøy for å dokumentere behov og krav, som for eksempel TFS, Jira, Confluence og Leankit

Oppstart: 03.06.2019
Varighet: 7 mnd, med opsjon på 1 år
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Trondheim

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.