Oppdrag

Søknadsfristen har gått ut for dette oppdraget

Til vår kunde søker vi en Sitecore-utvikler til pågående prosjekt hos kunde.

Primærmålgruppe for prosjektet er ansatte i kommunen, som gjennom nettstedet skal få tilgang til relevant og oppdatert informasjon, praktisk veiledning og arbeidsstøtte. Informasjon på nettstedet skal imidlertid også være tilgjengelig for brukerorganisasjoner, brukere selv og pårørende, samt ansatte i staten.‏‏‬‏‪‬‬‬‬‎‎‬‎‪‪‪‪‬‪‪

Behovsanalyse var gjennomført i høsten 2014, og konseptutviklingsfasen ble avsluttet i mars 2015. Det er i etterkant utarbeidet interaksjonsdesign og grafisk profil.

Sitecore er valgt som publiseringsløsning, og plattformen er installert på server hos Kunden. Kunden vil stå for forvaltning og drift av publiseringsløsningen, mens det vil være redaktører fra direktoratene, som står for innholdsforvaltningen.

Det er utviklet en prepubliseringsløsning, også basert på Sitecore, som benyttes til innsamling av innhold inntil endelig publiseringsløsning er på plass.

Om konsulenten

– Konsulenten bør ha relevante sertifiseringer innenfor webutvikling og/eller Sitecore
– Konsulenten bør ha minimum 3 års relevant arbeidserfaring (utvikling av webløsninger)
– Konsulenten bør ha god erfaring med front-end utvikling for webløsninger basert på Sitecore XM, samt noe erfaring med back-end utvikling. Dokumenter dette i detalj.

Tidsramme og ressursbehov

Det er planlagt at utvikling skal gå over omtrent 6 måneder. Ønsket oppstart for ressursene er uke 14 (april 2016).

Løsningen skal utvikles på oppdragsgivers installasjon i Drammen og skal produksjonssettes i midten av i september 2016.

Tilbudte ressurser skal være tilgjengelige i hele perioden april-september og innenfor rammen av spesifisert ressursbehov.

Oppdragsgiver ønsker å ha opsjon på å forlenge oppdragene eller øke omfanget. Uttak av opsjoner må varsles senest 1 måned i forkant.

Tabellen under viser estimat for ressursbehov gjennom prosjektet. Omfanget vil kunne justeres i henhold til prosjektets fremdrift og kompleksitet. Leverandør vil bli varslet så snart behov for endringer i ressursbehovene oppstår.

Forventet ressursuttak er 100 %, med unntak av juli for 1 ressurs, og 50 % med unntak av juli for den andre ressursen.

Utviklingsform og lokasjon

Utviklingen skal skje etter smidig modell.

Løsningen vil driftes hos vår kunde og kjøre på eksisterende infrastruktur som er Windows server 2012R2, IIS8, SQL server 2012 og .NET rammeverk på VMware. Testmiljø er installert hos kunden.