For en av våre kunder søker vi en tjenesteeier som vil ha ansvar for å styre og utvikle helheten i kundens tjenester til kommunene, markedsaktørene og samarbeidspartnerne.

Arbeidsoppgaver (70%):

 • Være tjenesteeier for de digitale produktene
 • Utvikle målbilde for tjenesteområdet og etablere en plan på kort og lang sikt
 • Se mulighetene teknologi gir for utvikling av tjenester
 • Lede arbeid med å utvikle nye ideer og konsepter
 • Prioritere og estimere produktkøen ut fra verdi
 • Prioritere ønsker/innspill for organisasjonen
 • Påse at utviklerteamet har en felles forståelse av oppgaver og mål
 • Ivareta relevant lover

Arbeidsoppgaver for IT Prosess (30%)
Bidra til standardisering av arbeidet innenfor tjenestområdene hos kunden

 • Utarbeide maler for veikart og planer på kort og lang sikt som kan brukes på tvers
 • Bistå i arbeidet med rollebeskrivelser og kompetanseprofiler
 • Bistå i arbeid med teamsammensetning og metodikk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Du har erfaring som tjenesteeier eller produkteier for agile tverrfaglige team
 • Du har kjennskap til og konkret erfaring med en eller flere av prinsippene og tankesettet bak
  Servant Leadership og smidig programvareutvikling.
  Eksempelvis: Scrum, Kanban,Theories of Constraints, Lean, Pull Systems, Kontinuerlig forbedring, Systemtenkning og Lean startup.
 • Du forstår samfunnsoppdraget til kunden, er kundeorientert og forstår muligheter teknologi gir.
 • Du kan vise til gode lederegenskaper, har høy læreevne, er nytenkende og handlekraftig.
 • Du har kunnskap om samspillet mellom forretningsprosesser og teknologi
 • Du kan kommunisere godt på både norsk og engelsk

Det er i tillegg ønskelig med erfaring fra:

 • Gevinstarbeid, herunder samfunnsøkonomisk analyse/kost-nytte vurderinger
 • Prosessledelse eller prosjektledelse
 • Tverrfaglige samarbeidsprosjekter
 • Offentlig sektor
 • Bruk av verktøy som JIRA og Confluence
 • Scrum Produkteier sertifisering (CSPO)

Oppstart: Asap
Varighet: 31.12.2019, med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Drammen

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.