Behov
IMDi har behov for en tjenestedesigner med erfaring fra digitaliseringsprosjekter og konseptutredninger med sterkt fokus på brukerorientering ved bruk av metoder innen tjenestedesign. Aktuelle kandidater vil motta mer informasjon.

Tentativ fremdriftsplan er:

• Innsikt og konseptutredning (04.11.19 – 31.01.20)
• Konsulentbistand i neste fase av prosjektet (opsjon utover angitt ramme)

Arbeidsområder for konsulenten:
• Lede arbeid med utarbeidelse av brukerreise og konsepter
• Holde workshops, intervjuer og dokumentere funn fra disse
• Samarbeide tett med prosjektleder
• Samarbeid og kompetansedeling med interne IMDi ressurser

Prosjektets leveranser:
• Rapport: Innsikt og brukerreise
• Rapport: Konseptutredning for digital ressurs

Krav til kompetanse/erfaring:
• Dokumentert erfaring fra digitaliseringsprosjekt med stor grad av brukerorientering og involvering
• Erfaring med metoder innen tjenestedesign (UX)
• Erfaring med utvikling av konsept i digitale flater og brukertesting
• Erfaring med smidig gjennomføring
• Kunnskaper og evner til å sammenstille og analysere informasjon
• Gode kommunikasjonsegenskaper, både skriftlig og muntlig
• Gode evner til å planlegge og gjennomføre.

Oppstart: 04.11.2019
Varighet: 31.01.2020, med opsjon på 2 x 2 mnd
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.