For en av våre kunder, og deres prosjekt, søker vi én tjenestedesigner for å inngå i tverrfaglig team som skal designe og teste ut nye løsninger for smartere mobilitet for innbyggerne i Oslo.

Tjenestedesigneren må trives i skjæringspunktet mellom brukersentrert design og ny teknologi.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Flere års erfaring som tjenestedesigner
  • Kan smidig designmetodikk/design thinking
  • Kan fasilitere workshops
  • Interesse for og kunnskap om ny teknologi for smarte mobilitetsløsninger
  • Drive og utføre prosesser innen behovsanalyse, konseptutvikling.
  • Evne å drive prosessen fra ide til ferdig løsning med en del usikkerhet i tidlige faser
  • Utarbeide kundereiser, løsningsskisser og prototyper
  • Planlegge og gjennomføre brukertesting/brukerinvolvering med reelle sluttbrukere og gjennomføre reelle piloter
  • Relevant erfaring fra mobilitets-/samferdselssektoren

Oppstart: 02.01.2019
Varighet: 31.12.2019, med opsjon på 1 år
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CVtimepris, samt tilgjengelighet.