Om prosjektet

Kunde arbeider med digitale søknads- og saksbehandlingsløsninger. I den forbindelse ønsker de å styrke teamet som arbeider med utvikling og videreutvikling av systemene for Bostøtte. Konsulenten som søkes kommer inn i et etablert team og vil bli sentral i testautomatisering av videre utvikling og forvaltning av løsningen. Kunden har et moderne teknologimiljø. De jobber smidig etter KANBAN-metoden, og deres mantra er å levere verdi til bruker så hyppig som mulig. De jobber med teknologi som Selenium, Angular, mikrotjenester, Docker, no-sql databaser og regelmotorer. Testerne jobber både med manuelt og automatisert testing og er, sammen med utviklerne, del av en featureteam i prosjektet hvor det er fokus på tidlig involvering av testarbeid og testautomatisering.

Beskrivelse

Fokusområder vil være webutvikling basert på responsivt design for tilpasning mot mobile plattformer, integrasjoner mot interne og eksterne systemer, samt databaseorienterte systemer (saksbehandlingssystemer). Testutviklers hovedansvar blir automatisering av testene fra nyutvikling og vedlikeholde eksisterende tester.

Arbeidsoppgaver

 • Testautomatisering
 • Spesifisere, gjennomføre og analysere tester. Både funksjonelle og tekniske som test av ytelse og gjenoppretting.
 • Være featureteamets kompetanseressurs på området testutvikling
 • Oppfølging av kjøring av testene, bl.a. med å sjekke i loggene, diskutere med utviklere og kundens DevOps-team
 • Konstruksjon og vedlikehold av testdata i database og XML-filer. En del av arbeidet vil også bestå i utsjekk av logger

Kompetansekrav

 • Dokumentert minimum 2 års erfaring som testutvikler i et smidig miljø
 • Kompetanse på og erfaring med Java og Selenium
 • Være vant til å bruke Linux og Jenkins
 • Være vant til å jobbe med Jira og Confluence
 • Fordel med kjennskap til Cucumber, WireMock, JavaScript, OpenShift, Git, docker, Gatling og SQL databaser
 • Fordel med ISTQB, ISEB eller TMap sertifisering
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på norsk, både skriftlig og muntlig

Oppstart: Mai 2019
Varighet: Ut året, med muligheter for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Drammen

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, timepris, samt tilgjengelighet.