Om kunden

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette skal vi gjøre med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at vi skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Helsedirektoratet, avdeling helseregistre forvalter Norsk pasientregister (NPR), Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og IPLOS-registeret. Avdelingen skal sikre helhetlig forvaltning av Helsedirektoratets helseregistre.

Bistanden som skal utføres

Vi søker en ressurs som har sterk interesse for hva som gir god kvalitet i IT-systemer og tjenester. Du liker variasjon i arbeidsdagene, og kan både utføre test og testledelse. Du må være strukturert og evne å prioritere bort oppgaver som ikke gir tilstrekkelig verdi. Du er god på å holde fremdrift, til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre.

Arbeidet vil foregå i tett dialog med interne fagmiljøer i Helsedirektoratets lokaler i Trondheim.

Kompetanse og erfaring

Vi ser etter en ressurs som har sterk interesse for hva som gir god kvalitet i IT-systemer og tjenester. Du liker variasjon i arbeidsdagene, og kan både utføre test- og testledelsesoppgaver. Du må være strukturert og evne å prioritere bort oppgaver som ikke gir tilstrekkelig verdi. Du er god på å holde fremdrift, til å kommunisere og finne løsninger sammen med andre.

  • Erfaring med oppgaver innenfor test og testledelse
  • Erfaring med verktøy brukt innenfor systemutvikling og/eller test som f.eks. Azure DevOps (VSTS), TFS og Jira. Zephyr brukes i Jira for test management. Erfaring med disse vil vektlegges
  • Gode personlige egenskaper og personlig egnethet for stillingen
  • Erfaring med smidige metodikker som f.eks. Scrum, Kanban og/eller DevOps

Kompetanse og erfaring utover minstekrav

  • Relevante sertifiseringer
  • Erfaring med testledelse i helsesektoren, kjenne aktørene der
  • Erfaring fra oppdrag med stor overføringsverdi, gjerne fra andre bransjer
  • Programmeringserfaring
  • Erfaring med test av systemer med store datamengder
  • Ytelsestesting, sikkerhetstesting og/eller testautomatisering

Nøkkelinfo

Oppstart: ASAP, senest 2. uke i agust
Varighet: 31.12.2019
Opsjoner: 6 mnd + 6 mnd
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Trondheim

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.