Om kunden

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for statlig styring, og utfører forvaltningsoppgaver for alle statlige virksomheter. DFØ leverer lønns- og regnskapstjenester til 86 % av statlige virksomheter.

DFØ er underlagt Finansdepartementet, og har kontor i Oslo, Stavanger og Trondheim.

DFØs systemløsninger for lønn er SAP og for regnskap Unit4 Business World (UBW). Dagens systemløsninger for faktura er Contempus og Basware IP, og systemløsning for innkjøp er Basware PM.

Bakgrunn for oppdraget

Denne anskaffelsen gjelder innleie av testleder til et utviklingsprosjekt i Direktoratet for økonomistyring. Bakgrunnen for behovet er avtalt leveranse av økonomitjenester fra DFØ til en stor kunde som har behov for tilpassede tjenester. Leveransene til ny kunde er organisert i et prosjekt som nå er i gjennomføringsfase. Utviklingsdelen av dette prosjektet er godt i gang og skal etter planen i hovedsak være sluttført våren 2020. Test av ny funksjonalitet skal gjennomføres i løpet av høsten 2019 og våren 2020.

Beskrivelse av bistanden

Kunde trenger bistand i 80 % stilling til følgende oppgaver:

 • Skrive og gjennomgå en overordnet testplan for prosjektets utviklingsprodukter og integrasjoner
 • Planlegge testene i samspill med øvrig testteam – velge teststrategier, å estimere tiden, arbeidsmengden og kostnaden av testing, bestille ressurser, å definere testnivåer og testsykluser, og å planlegge hendelseshåndteringen
 • Starte opp spesifikasjon, forberedelse, koordinere tester, følge opp testresultater og sjekke sluttkriterier
 • Bruke testrail1 til å ha kontroll på prosjektets konfigurasjonsstyring
 • Innføre passende akseptansekriterier for å måle testframdrift og for å evaluere kvaliteten av testingen og produktet
 • Sørge for at det blir skrevet sluttrapporter fra testingen basert på informasjon som er samlet under testing og komme med en anbefaling til prosjektleder angående kvaliteten på produktene.
 • Oppfølging mot testleder kunde i den utstrekning Kunden ønsker det, skal Konsulenten også bistå i andre aktiviteter som inngår i prosjektet. Testleder vil sitte i prosjektets ledergruppe og rapportering skjer til prosjektleder og/eller delprosjektleder utvikling i DFØ.

Konsulent må ha følgende kompetanse

 • erfaring fra testledelse i store prosjekt
 • ledelse- og veiledningskompetanse av andre testressurser
 • erfaring fra å lage av testplaner
 • erfaring fra konseptene med enhets-, system- og akseptansetest
 • erfaring med endringshåndtering i store testløp
 • god samhandlingskompetanse

Det vil i tillegg være en fordel om konsulenten har

 • kjennskap til ERP systemer
 • kjennskap til UBW økonomisystem
 • kjennskap til SAP HR
 • kjennskap til Produktbasert planlegging
 • kjennskap til universitetssektoren

Nøkkelinfo

 • Oppstart: 10.09.2019
 • Varighet: 31.12.2019 med opsjon på 1. halvår 2020. Opsjon må utløses innen 15.12.2019.
 • Engasjement: 80%
 • Arbeidssted: Trondheim. Konsulenten må påberegne noe reisevirksomhet til Stavanger og Oslo.

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.