På vegne av en av våre kunder i det offentlige, søker vi en erfaren testleder som kan ta ansvaret for å lede akseptansetesting fram til godkjenning av etablering:

Kunden har inngått avtale med ny leverandør for drift av IKT-infrastruktur med tilhørende applikasjoner. Infrastruktur og applikasjoner skal delvis migreres fra en annen driftsleverandør og delvis fra Kundens eget driftssenter.

Oppgaver for konsulenten:

  • Planlegge akseptansetesting
  • Lede gjennomføring av akseptansetestene
  • Rapporter resultatene av testene som grunnlag for godkjenning av Kunden

Krav til kompetanse/erfaring:

  • Solid erfaring som testleder innenfor IKT-infrastruktur-området
  • Sertifiseringer innen testmetodikk (f.eks. ISTQB) er en fordel

Personlige egenskaper:

  • Evne til å sørge for god dialog mellom tekniske ressurser hos leverandør og kunde
  • Selvgående og førende på all planlegging, oppfølging og rapportering av testaktiviteter
  • Løsningsorientert, med fokus på tid, kost. kvalitet og risiko

 

Oppstart: 1.10.2019
Varighet: 15.1.2020
Omfang: 50%
Arbeidsplass: Oslo

 

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris og tilgjengelighet.