Ruter søker etter en testleder med erfaring fra koordinerings- og leveranseledelse for prisendringen 2020.
Testlederen vil også kunne utføre testing ved behov.

Testleder kommer til å arbeide tett sammen med de ulike system- og leveranseansvarlige, samt ressurser i tjenesteplattformene og drift. Testlederen må ha erfaring med komplekse verdikjeder da det er mange systemer og parter involvert, både interne og eksterne aktører.

Om prisendring:
Konsulenten vil være testleder i prosjekt for prisendring i 2020. Prisendring er en aktivitet som gjennomføres hvert år i januar / februar. Ruters avdeling for Digitale Plattformer og Systemer (DPS) er ansvarlig for implementering av nye priser på tvers av alle billetteringssystemer.

Om rollen og arbeidsoppgaver:

 • Kvalitetssikring av forretningskrav og tekniske kravspesifikasjoner
 • Planlegging av system- og akseptansetest og oppfølging av testteam
 • Utarbeidelse av effektive testplaner og test case som dekker funksjonelle og ikke-funksjonelle akseptansekriterier på tvers av alle relevante systemer
 • Funksjonell testing, bistand til dedikerte testere
 • Utarbeidelse av testplan, statusrapport, testrapport og andre rapporter som beskriver leveransen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • God teknisk kompetanse
 • Lengre erfaring med testledelse, fortrinnsvis med komplekse systemer
 • Erfaring med prosjektledelse og/eller prosjektkoordinering
 • God erfaring i bruke av Confluence og JIRA med Zephyr
 • Meget god kunnskap innen testmetodikk
 • ISTQB-sertifisert, Agile Tester
 • Kunnskap om ITIL og Prince2
 • Erfaring med testing i kompleks arkitektur i lange verdikjeder
 • Erfaring med databaser og programvareutvikling
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk) minimum nivå C1, Engelsk minimum nivå B2

Fordel at konsulenten har erfaring med:

 • Testing av billettsystemer, fysiske eller app-baserte

Oppstart: Starten av november
Varighet: 04.02.2020, med mulighet for forlengelse
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.