Bakgrunn

Kundens IT-system ble lansert i februar 2019 og er i operativ drift. De har behov for flere ressurser for å bistå i en transisjon samt å sikre kapasitet og kompetanse til å ta over utviklingen og drift av deres applikasjon.

Arbeidsoppgaver

Kunden holder på med å automatisere testporteføljen deres, men flere av leveransene vil kreve manuell testing før det generes automatiske tester. Tester må jobbe sammen med Produkt eiere og designere for å lage nødvendige test-caser og deretter gjennomføre testing. Testere vil også bidra i arbeidet med å automatisere testene.

Det er beskrevet følgende arbeidsoppgaver for rollen tester. Arbeidet vil foregå i et team som vil være sammensatt.

Kjerneoppgaver for rollen

  • Lage test betingelser sammen med produkteier og designer
  • Produsere test cases ved bruk av Cucumber
  • Produsere nødvendig test-data
  • Gjennomføre tester og analysere resultat
  • Registrere avvik i Jira
  • Bidra i arbeidet med å automatisere regresjonstester

Krav til utdannelse, kompetanse og erfaring

  • Erfaring med testing av større IT systemer, testmetodikk og teknisk testing
  • Ønskelig med erfaring med programmering
  • Kjennskap til produkter som Oracle DB, Jenkins, Jira, Maven, OSB, ODI, HBase, og liknende

Nøkkelinfo

Oppstart: Senest 15. august 2019
Varighet: 3 år
Opsjoner: 1 + 1 år
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt ved å fylle ut skjema på høyre side. Husk å oppgi informasjon om timepris og tilgjengelighet, i tillegg til CV.