Bistanden som skal utføres

Det er behov for følgende roller: tekniske testere som skal jobbe i team.

Arbeidsoppgaver blir fortrinnsvis automatisering av funksjonelle regresjonstester, ytelse- og sikkerhetstest.

Testeren blir tilbudt spennende oppgaver innen C# og Microsoft Azure. Det er et krav at testeren har god kompetanse på nevnte teknologier. Vi forventer at ressursen er i stand til å jobbe selvstendig med vedlikehold og utvikling av nye automatiserte tekniske tester basert på gjeldende test rammeverk (Azure).

Minimumskrav til kompetanse og erfaring:

 • Minimum 1 års dokument erfaring med teknisk test
 • Minimum 1 års dokumenterfaring med programming i C#
 • Erfaring med smidig utviklingsmetodikk
 • Må være kjent med rådende paradigmer, metoder og verktøy som er knyttet til moderne utviklingspraksis, herunder
  ASP.NET Core
  Test Driven Development(TDD)
  Continuous delivery og continuous deployment i TFS
  nuGet-server
  Git og GitHub
  Utvikling av SPA applikasjoner, spesielt Angular
  Browse developer tools (F.eks Firebug eller Integrerte utvikler verktøy i browsere)

Kompetanse og erfaring utover minstekrav:

 • Erfaring med MS Azure stack
 • Utvikler enhetstester (unit test)
 • Erfaring med TFS
 • Erfaring med å skrive integrasjonstester /ende-ende tester
 • Erfaring med Selenium eller tilsvarende rammeverk
 • Erfaring med ytelsestest
 • Erfaring med sikkerhetstest
 • ISTQB sertifisering
 • Erfaring med tjenesteorientert arkitektur og rammeverk
 • Erfaring og/eller kjennskap til DevOps, herunder bygg og deploy
 • Forståelse for systemarkitektur og nettverksinfrastruktur
 • Forståelse for driftsprosesser og miljø, og tilhørende implikasjoner ovenfor sikkerhet i nettverk, skalering og tilgjengelighet av tjenester

Oppstart: 06.01.2020
Varighet: 6 mnd, med opsjon ut 2020
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Trondheim