Arbeidsoppgaver:

Rådgivning e-helse hos Folkehelseinstituttet har en stadig økende oppdragsmengde. I den anledning søker de bistand fra to erfarne prosjektledere, som kan lede forskjellige type prosjekter, som f.eks. utviklingsprosjekter, analyser, anskaffelser og utredninger.

Videre skal konsulenten:

 • Lede, planlegge, organisere og sikre gjennomføringen av ulike typer endringsprosesser, prosjekter og eventuelle programmer
 • Utarbeide konsepter, prosjektmandat, prosjektforslag og prosjektplaner i samarbeid med prosjekteier, fagavdelingene og systemarkitekter
 • Utarbeide funksjonell arkitektur i samarbeid med fagavdelingen og systemarkitekt
 • Delta i team med å utforme prosesser, utarbeide brukerhistorier og domenemodeller, samt bidra med testgjennomføring
 • Gjennomføre ROS og gevinstrealiseringsaktiviteter
 • Rapportere, informere og kommunisere med interessentene av prosjektene
 • Bidra i opplæring, innføring og forankring

Kompetanse:

 • Bred erfaring innen prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Dokumentert erfaring med å lede og gjennomført prosjekter
 • Relevante sertifiseringer (F.eks: Prince2, PMP og/eller andre relevante sertifiseringer)
 • Erfaring fra komplekse organisasjoner
 • Erfaring fra helsesektoren
 • Erfaring med moderne systemutvikling, smidig prosjektmetodikk, innføring og gevinstrealisering
 • God erfaring med forbedring og digitalisering av arbeidsprosesser
 • Erfaring med personvernforordningen (GDPR)
 • Kjennskap til Folkehelseinstituttet

 

Oppstart: Oktober 2019
Varighet: 6 måneder, med opsjon på 6 måneder
Omfang: 100%
Arbeidsplass: Oslo

 

Vis din interesse for oppdraget ved å fylle ut skjema.

Legg ved CV og timepris.