For kunde i samferdselssektoren søker vi etter en teknisk tester eller utvikler med test-forståelse.

Generelt om rollen:

Kandidaten er en krysning av tester og utvikler med evne til å jobbe selvstendig og kunne gå dypt inn i problemstillinger relatert til dataflyt fra og til kjøretøy. Samtidig må kandidaten kunne veksle over til å forstå dataflyten i back-end systemene.

Ønskede kvalifikasjoner:

  • God teknisk innsikt i grenseland utstyr og programvare.
  • Forståelse av kommunikasjon mellom systemer (web services, dataformater)
  • Evne til å sette sammen og analysere data for å kunne se mønstre som indikerer feilsituasjoner
  • Evne til å ta dialog direkte med parter som må være med for å løse problemstillinger (utviklingsteam, databaseteam, driftsleverandør, produktleverandør)
  • Evne til å utarbeide ikke bare beskrivelse av feilsituasjon, men også forslag til utbedring.

Oppstart: 31.01.2019
Varighet: 31.12.2019
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg ved CV, timepris, og tilgjengelighet.