Bistanden som skal utføres

Det er behov for følgende roller: Teknisk tester som skal jobbe på helsnorge.no (Team RØF).      

Arbeidsoppgaver blir teknisk test og funksjonell test i forbindelse med sprint og systemintegrasjonstest i samarbeid med scrumteam. Teamet har blant annet leveranser til selvbetjeningsløsningen for Pasientreiser.

Absolutte krav til kompetanse:

  • Kan lage testcases i Microsoft Visual Studio Test Professional (MS Test Manager) verktøy
  • ISTQB sertifisert (Foundation)
  • Erfaring som tester i Scrumteam med back end tjenester (API)
  • Erfaring med test av skjemaløsninger
  • Erfaring med Postman

Kompetanse og erfaring utover minstekrav:

  • Erfaring med TFS
  • Erfaring med Swagger
  • Erfaring med SoapUI
  • Erfaring med testautomatisering
  • Erfaring med Selenium og C#

Oppstart: 01.12.19
Varighet: 6 måneder, med opsjon på forlengelse i ytterligere 6 måneder
Stillingsprosent: 100
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.