Sykehuspartner har behov for å styrke teamet som har som mål:

Ferdigstille PWC sitt krav ift risikovurdering av tilgangsstyringsprosess og endringsprosess.
Samt ferdigstille arbeidet ift Segreation og duties(SOD) for ERP.

Arbeidsoppgaver:

 • Tilgangsstyringsprosjekt:
  • Gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for endringshåndteringsprosessen i regional økonomi- og logistikktjeneste og den overordnede change prosessen i Sykehuspartner
  • Gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse for tilgangsstyrings prosessen i regional økonomi- og logistikktjeneste
  • Fullføre utarbeidelse av risikovurdering, inkludert mapping av kompenserende tiltak til utestående risiki.
  • Benytte analyse av eksisterende tilganger i Oracle ved bruk av analyseløsningen «Optics» til å etablere en baseline som belyser hvordan systemimplementert arbeidsdeling i praksis er etablert i systemet
  • Gjennomføre en aktivitet der tilganger snevres inn etter analysen er gjennomført dersom det viser seg at det er behov for det, slik at prinsipper for arbeidsdeling i størst mulig grad etterleves

Må-ha-krav til erfaringkompetanse:

 • Kompetanse om informasjonssikkerhet og tilgangsstyring
 • Teknisk forståelse

Bør ha krav:

 • Bør ha Oracle kompetanse

Oppstart: Snarest
Varighet: 31.12.2019, med opsjon ut 31.01.2020
Stillingsprosent: 70-90%, 100% kan bli aktuelt
Lokasjon: Oslo

Aktuelle kandidater bes ta kontakt, helst ved skjema.
Legg igjen CV, pris, samt tilgjengelighet.